Podstawowe badania w szpiczaku mnogim

Podstawowe badania w szpiczaku mnogim

Jeśli mamy już pewność, że chorujemy na szpiczaka mnogiego, należy wykonać badania, które ocenią aktywność i zaawansowanie choroby, a także pozwolą ustalić dokładną diagnozę. Zaliczamy do nich badania moczu, krwi i kości, a także biopsję szpiku kostnego.
/ 19.10.2010 18:49
Podstawowe badania w szpiczaku mnogim

Badanie krwi

Wykonujemy: morfologię krwi, badania biochemiczne oraz badania białek krwi (jest to elektroforeza, immunofiksacja oraz badanie wolnych łańcuchów lekkich w surowicy).

Po co wykonuje się morfologię? Są trzy powody. Badanie to pozwala ocenić ilość leukocytów i płytek krwi, a także stopień nasilenia anemii.
Badanie biochemiczne daje możliwość oszacowania funkcji nerek (kreatynina, mocznik, kwas moczowy) oraz stężenia wapnia i aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH).

Badanie białek krwi określa obecność tzw. białka monoklonalnego (nieprawidłowego) i pozwala na pomiar ilości białka monoklonalnego i prawidłowego. Charakteryzuje także rodzaj tego pierwszego (tzw. łańcuchy ciężkie - G, A, D, E oraz łańcuchy lekkie, kappa-κ, lambda-λ).

Badanie kości

Wyróżniamy pięć jego typów: badanie radiologiczne (RTG), rezonans magnetyczny (NMR), tomografia komputerowa (CT), densytometria oraz badanie PET.

Warto wiedzieć: Jak leczyć szpiczaka mnogiego?

Po co się je wykonuje? Badanie radiologiczne (RTG) daje możliwość oceny obecności, zaawansowania i lokalizacji uszkodzeń kości. Jest to test uważany za „złoty standard” w poszukiwaniu uszkodzeń kości. Pełne badanie kośćca jest niezbędne do tego, aby stwierdzić zmiany lityczne, osteoporozę, osteopenię i złamania.

Rezonans magnetyczny wykonuje się wtedy, gdy badanie radiologiczne nie wykazało zmian i po to, by dokładniej zdiagnozować pewne obszary, np. mózg lub kręgosłup. Zaletą tej metody jest to, że wykazuje zmiany w szpiku kostnym niewidoczne na zdjęciach RTG, a także zmiany uciskające na nerwy czy rdzeń kręgowy pojawiające się w innych tkankach.

Tomografia komputerowa, podobnie jak NMR, jest używana, gdy RTG nie wykazało zmian lub po to, by dokładniej zdiagnozować podejrzane obszary. Przydaje się głównie do dokładniejszego obrazowania niewielkich zmian w kościach lub ucisku na nerw.

Densytometria jest natomiast pomocna w oszacowaniu uszkodzenia kośćca i ocenie poprawy po zastosowaniu bisfosfonianów. Badanie PET jest wykonywane celem precyzyjnej ocen ilości zmian osteolitycznych oraz poszukiwania ognisk choroby pozakostnych.

Dowiedz się więcej: Badania prognostyczne w szpiczaku mnogim

Badania moczu

Są to badania białek. Podobnie jak w badaniu krwi sprawdza się elektroforezję i immunofiksację. Badanie moczu pozwala ocenić obecność, rodzaj i ilość białka monoklonalnego w moczu.

Biopsja szpiku kostnego

Ocenia odsetek komórek nowotworowych w szpiku kostnym. Jeśli chory jest w I stadium choroby (a także przy rozpoznaniu guza - plazmocytomy) wykonuje się biopsję guza.

W grę wchodzą także specjalne badania, które mają ustalić prognozę choroby. Są to badania cytogenetyczne, immunologiczne, wykrywanie amyloidu. Na podstawie tych pierwszych można stwierdzić obecność parametrów dobrze i źle rokujących.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)