doktor nauk medycznych, hematolog i specjalista chorób wewnętrznych

Specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista hematolog, zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Hematologii UJ CM w Krakowie. Jego bieżąca działalność kliniczna i naukowa dotyczy szczególnie zagadnień związanych z leczeniem dyskrazji plazmocytowych. Autor ponad 130 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania > 220, wskaźnik Hirscha 12; redaktor sześciu monografii książkowych z zakresu klinicznej hematologii. Jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego (IMWG), Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA), Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH),  Międzynarodowego Towarzystwa ds. Szpiczaka (IMS).

W 1996 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego,      w 2003 roku obronił pracę doktorską dotyczącą znaczenia cytokin w patogenezie szpiczaka mnogiego, w 2016 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji dotyczący biologii i leczenia szpiczaka plazmocytowego. Opisał największe na świecie grupy chorych z rzadką postacią skórną szpiczaka (53 osoby) oraz  z zajęciem centralnego systemu nerwowego w przebiegu szpiczaka (172 osoby).     Autor klinicznego opisu 101 chorych z wtórną białaczką plazmocytową oraz 52 pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym poniżej 30 roku życia. Odbył staże naukowe w John Theurer Cancer Institute w Hackensack (2012) oraz w Dana Farber Cancer Institute w Bostonie (2014).

W 2015 roku uhonorowany jubileuszowym medalem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu wieloletniej pracy lekarskiej i naukowej. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie „Amicus hominum” – dla osób działających na rzecz dobra innych od Marszałka Województwa Małopolskiego i w 2017 roku uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. W 2018 roku otrzymał Nagrodę im. Tadeusza Browicza od Polskiej Akademii Umiejętności za opracowanie oryginalnego indeksu prognostycznego w pierwotnej białaczce plazmocytowej. Założyciel i prezes działającej od 2008 roku Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, która jest organizacją pożytku publicznego. Od 2017 roku Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, ponadto Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM.                   

Pozamedyczne zainteresowania to: film, teatr, muzyka jazzowa, podróże, narciarstwo, rower oraz turystyka.

Jakie są przyczyny i objawy szpiczaka mnogiego?
Jakie są przyczyny i objawy szpiczaka mnogiego?6 lat temu
Szpiczak mnogi to drugi (po chłoniakach) najczęstszy nowotwór krwi. Jak wykazują badania, częstość jego występowania wzrasta, a coraz częściej zdarza się, że chorują na niego osoby przed 55. rokiem życia. Czytaj więcej
Stopnie zaawansowania szpiczaka mnogiego
Stopnie zaawansowania szpiczaka mnogiego12 lat temu
Zanim lekarz opracuje sposób leczenia osoby chorej na szpiczaka mnogiego, musi najpierw ocenić stopień zaawansowania choroby. Pozwala to ustalić rokowania pacjenta. Obecnie korzysta się z dwóch typów klasyfikacji szpiczaka mnogiego. Czytaj więcej
Podstawowe badania w szpiczaku mnogim
Podstawowe badania w szpiczaku mnogim12 lat temu
Jeśli mamy już pewność, że chorujemy na szpiczaka mnogiego, należy wykonać badania, które ocenią aktywność i zaawansowanie choroby, a także pozwolą ustalić dokładną diagnozę. Zaliczamy do nich badania moczu, krwi i kości, a także biopsję szpiku kostnego. Czytaj więcej
Odmiany szpiczaka mnogiego i schorzenia pokrewne
Odmiany szpiczaka mnogiego i schorzenia pokrewne12 lat temu
Szpiczak mnogi to jeden z najczęściej występujących nowotworów krwi. Zazwyczaj trudno go wykryć, a jego rozpoznanie następuje często w II i III okresie choroby (objawowa postać szpiczaka mnogiego). Warto więc poznać jego odmiany i pokrewne schorzenia, gdyż prawidłowa diagnoza pozwala zastosować odpowiednie leczenie. Czytaj więcej
Leczenie wstępne szpiczaka mnogiego
Leczenie wstępne szpiczaka mnogiego12 lat temu
W leczeniu szpiczaka mnogiego najważniejsze jest, by nie rezygnować z kolejnej metody terapii, jeśli pierwsza się nie powiodła. U każdego chorego reakcja na leczenie i szybkość ustępowania objawów jest inna. Ważne, by dobrać dla danego pacjenta najodpowiedniejsze leczenie. Czytaj więcej
Leczenie wspomagające w szpiczaku mnogim
Leczenie wspomagające w szpiczaku mnogim12 lat temu
Leczenie wspomagające stosuje się w celu złagodzenia fizycznego i emocjonalnego wpływu nowotworu na życie chorego po tym, jak rozpoznano u niego chorobę. Jego wczesne zastosowanie jest tak samo ważne, jak podjęcie terapii choroby zasadniczej. Czytaj więcej
Jak rozmawiać z lekarzem o szpiczaku mnogim?
Jak rozmawiać z lekarzem o szpiczaku mnogim?12 lat temu
Chory na szpiczaka mnogiego powinien jak najlepiej poznać tę chorobę – pozwoli mu to podejmować decyzje (wraz z lekarzem) dotyczące leczenia. Specjalista musi udzielić pacjentowi niezbędnych informacji dotyczących przebiegu terapii. O co więc pytać, by wiedzieć jak najwięcej o szpiczaku mnogim? Czytaj więcej
Jak leczyć szpiczaka mnogiego?
Jak leczyć szpiczaka mnogiego?12 lat temu
Jeśli lekarze wykryją u pacjenta szpiczaka mnogiego, ustalą stopień zaawansowania choroby i rokowania, a także wykonają podstawowe badania, należy rozpocząć szybko terapię. Zaleca się szczególnie rozpoczęcie leczenia u pacjentów z objawową postacią choroby. Czytaj więcej
Badania prognostyczne w szpiczaku mnogim
Badania prognostyczne w szpiczaku mnogim12 lat temu
Wykrycie szpiczaka mnogiego, jak każdego nowotworu, wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia. Współczesna medycyna oferuje nam kilka rodzajów badań prognostycznych, które pozwalają ocenić, jakie rokowania ma pacjent i jakie są jego szanse na remisję choroby. Czytaj więcej