baranek wielkanocny symbol fot. Adobe Stock

Baranek wielkanocny - symbol płodności i pokonania zła

Baranek wielkanocny to symbol płodności i przezwyciężenia zła. Symbolika baranka wielkanocnego na świątecznym stole ma długą tradycję.
/ 15.03.2021 23:46
baranek wielkanocny symbol fot. Adobe Stock

Baranek wraz z kurczakiem i zajączkiem to trio, którego obecność na wielkanocnym stole jest oczywista. Baranek wielkanocny to symbol świąt, a tradycja stawiania go na stole jest długa. 

Spis treści:

  1. Symbolika baranka wielkanocnego w Biblii
  2. Baranek wielkanocny - symbol ważny dla chrześcijan
  3. Co symbolizuje baranek wielkanocny na stole?

Symbolika baranka wielkanocnego w Biblii

Historia baranka zaczyna się na długo przed narodzinami chrześcijaństwa. W tradycji żydowskiej pojawia się on w związku ze świętem Paschy, czyli Przejścia, które Żydzi po dziś dzień obchodzą na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej.

Jak mówi Ks. Wyjścia, zanim Bóg wywiódł Naród Wybrany z Egiptu, nakazał każdej rodzinie złożyć ofiarę z najlepszego baranka, a jego krwią ochlapać odrzwia domostw. Ci, którzy byli wierni Bogu, mieli to uczynić w noc poprzedzającą wyjście z kraju prześladowców.

Na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi każdego roku w pierwszy dzień Paschy składali ofiarę z pierworodnego baranka, zjadając go w całości, resztki zaś paląc. Jak ten zwyczaj ma się do naszego cukrowego towarzysza wielkanocnego śniadania? Okazuje się, że mają za sobą wiele wspólnego.

Baranek wielkanocny - symbol ważny dla Chrześcijan

Centralną postacią świąt wielkanocnych jest Jezus Chrystus. Według Ewangelii oddał on życie za wszystkich ludzi, chociaż sam był bez grzechu. Ojcowie Kościoła śmierć Chrystusa nazywają najdoskonalszą ofiarą, zaś jeden z ewangelistów, św. Jan, nazywa go wprost Barankiem Bożym, z łaciny Angus Dei (J 1,29.36). 

W tradycji chrześcijańskiej baranek jest często symbolicznym przedstawieniem Chrystusa. Zauważa się podobieństwo starotestamentowej ofiary z tego zwierzęcia do tej, którą złożył mesjasz chrześcijan na krzyżu. Wskazuje się na niewinność baranka, także na fakt jego ślepego posłuszeństwa, w czym przypominać ma Chrystusa, który choć niewinny, oddaje swe życie, gdyż jest posłuszny Ojcu.

Kolejnym podobieństwem jest fakt, iż podobnie jak barankowi ofiarnemu Żydów, także Chrystusowi nie połamano kości. Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze Świętego Pawła, który w liście do Koryntian stwierdza:

„Chrystus został bowiem złożony w ofierze jako nasza Pascha”.
- 1 Kor 5,7b.

Powyższe argumenty niejako uprawomocniają późniejsze przedstawienie Chrystusa jako baranka w apokalipsie św. Jana.

symbolika baranka wielkanocnego
fot. Adobe Stock

Co symbolizuje baranek wielkanocny na stole?

Znamy już historię baranka żydowskiego i Baranka Bożego. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że nasz skądinąd sympatyczny cukrowy towarzysz to symbol tyleż głęboki, co łatwy w interpretacji.

Baranek wielkanocny jest symbolem płodności i przezwyciężenia zła.

Przede wszystkim baranek to metafora Chrystusa, przypominająca jego czystość, łagodność i posłuszeństwo. Była ona na tyle mocno zakorzeniona wśród pierwszych chrześcijan, iż to właśnie jej zawdzięczamy fakt, że nie wiemy, jak naprawdę wyglądał Chrystus.

Za każdym razem bowiem, gdy przedstawiano go -  czy to w rzeźbach czy na malowidłach - przybierał postać baranka, a więc zwierzęcia Jemu poświęconego.

Po wtóre baranek oznacza krwawą ofiarę, która zbliża ludzi do Boga. W tym znaczeniu śmierć Chrystusa to ofiara doskonała. Jezus umierając, daje ludziom zbawienie, możliwość obcowania z Bogiem po śmierci.

Niezależnie od tego, czy na stole pojawi się baranek z masła, baranek cukrowy czy czekoladowy, jest on jednym z najważniejszych symboli Wielkanocy

Artykuł został pierwotnie opublikowany 16.03.2009.

Więcej na temat Wielkanocy:Symbolika jajka wielkanocnegoJak ubrać koszyk wielkanocny?Życzenia na Wielkanoc - krótkie, śmieszne, poważne