baranek wielkanocny.jpg fot. Adobe Stock

Baranek wielkanocny - skąd wzięła się tradycja stawiania go na stole?

Cukrowy, z ciasta czy czekolady... W trakcie wielkanocnego śniadania baranek co roku nieodmiennie spogląda na ucztującą rodzinę. Czy wiesz jednak, skąd się wziął na wielkanocnym stole i co symbolizuje?
/ 31.03.2019 23:46
baranek wielkanocny.jpg fot. Adobe Stock

Baranek wraz z kurczakiem i zajączkiem tworzą swoistą wielkanocną menażerię i wszyscy zdążyliśmy już przywyknąć do ich towarzystwa na tyle, że ich obecność na stole jest oczywista.

To oczywisty i immanentny symbol świąt Wielkiej Nocy - ale czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, co dokładnie symbolizuje baranek i skąd w ogóle wywodzi się tradycja jego towarzystwa w czasie Wielkanocy? Odpowiadamy na najważniejsze kwestie związane z tym sympatycznym symbolem.

Baranek wielkanocny - skąd wzięła się tradycja?

Historia baranka zaczyna się na długo przed narodzinami chrześcijaństwa. W tradycji żydowskiej pojawia się on w związku ze świętem Paschy, czyli Przejścia, które Żydzi po dziś dzień obchodzą na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. Jak mówi Ks. Wyjścia, zanim Bóg wywiódł Naród Wybrany z Egiptu, nakazał każdej rodzinie złożyć ofiarę z najlepszego baranka, a jego krwią ochlapać odrzwia domostw. Ci, którzy byli wierni Bogu, mieli to uczynić w noc poprzedzającą wyjście z kraju prześladowców.

Na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi każdego roku w pierwszy dzień Paschy składali ofiarę z pierworodnego baranka, zjadając go w całości, resztki zaś paląc. Jak ten zwyczaj ma się do naszego cukrowego towarzysza wielkanocnego śniadania?

Palmy wielkanocne - jak zrobić je samodzielnie? To proste - podpowiadamy!

Symbolika baranka wielkanocnego 

Centralną postacią świąt Wielkiej Nocy jest Jezus Chrystus. Według Ewangelii oddał on życie za wszystkich ludzi, chociaż sam był bez grzechu. Ojcowie Kościoła śmierć Chrystusa nazywają najdoskonalszą ofiarą, zaś jeden z ewangelistów, św. Jan, nazywa go wprost Barankiem Bożym, z łaciny Angus Dei (J 1,29.36). 

W tradycji chrześcijańskiej baranek jest często symbolicznym przedstawieniem Chrystusa. Zauważa się podobieństwo starotestamentowej ofiary z tego zwierzęcia do tej, którą złożył mesjasz chrześcijan na krzyżu. Wskazuje się na niewinność baranka, także na fakt jego ślepego posłuszeństwa, w czym przypominać ma Chrystusa, który choć niewinny, oddaje swe życie, gdyż jest posłuszny Ojcu.

Kolejnym podobieństwem jest fakt, iż podobnie jak barankowi ofiarnemu Żydów, także Chrystusowi nie połamano kości. Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze Świętego Pawła, który w liście do Koryntian stwierdza:

„Chrystus został bowiem złożony w ofierze jako nasza Pascha”

- (1Kor 5,7b).

Powyższe argumenty niejako uprawomocniają późniejsze przedstawienie Chrystusa jako baranka w apokalipsie św. Jana.

Baranek wielkanocny na wielkanocnym stole

Znamy już historie baranka żydowskiego i Baranka Bożego. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że nasz skądinąd sympatyczny cukrowy towarzysz to symbol tyleż głęboki, co łatwy w interpretacji. Przede wszystkim baranek to metafora Chrystusa, przypominająca jego czystość, łagodność i posłuszeństwo. Była ona na tyle mocno zakorzeniona wśród pierwszych chrześcijan, iż to właśnie jej zawdzięczamy fakt, że nie wiemy, jak naprawdę wyglądał Chrystus. Za każdym razem bowiem, gdy przedstawiano go -  czy to w rzeźbach czy na malowidłach - przybierał postać baranka, a więc zwierzęcia Jemu poświęconego.

Po wtóre baranek oznacza krwawą ofiarę, która zbliża nas do Boga. W tym znaczeniu śmierć Chrystusa to ofiara doskonała. Jezus umierając, daje ludziom zbawienie, możliwość obcowania z Bogiem po śmierci.

Jak się okazuje, cukrowe zwierzątko, które znalazło sobie miejsce w naszej tradycji gdzieś pomiędzy półmiskami z jedzeniem, jest jednym z najważniejszych symboli wielkanocnych. 

Baranek na wielkanocnym stole może pojawić się w różnych formach!

Więcej na temat Wielkanocy:Zajączki wielkanocne - czego możesz o nich nie wiedzieć, a wypada?Pisanki wielkanocne - najlepsze pomysły na piękne dekoracje!