KRD - Krajowy Rejestr Długów

KRD - Krajowy Rejestr Długów
Krajowy Rejestr Długów – lista firm i osób, które zalegają z płatnościami. Do Krajowego Rejestru Długów można trafić za niespłacanie pożyczek i kredytów, zaległości w płatnościach za czynsz i media, niepłacenie alimentów lub mandatów. Będąc na liście KRD można mieć problem z uzyskaniem pożyczki lub kredytu.