POLECAMY

choroby genetyczne

Choroby genetyczne
Choroby genetyczne to choroby związane ze zmianami (mutacjami) w obrębie genów. Dzieli się je na dziedziczone i niedziedziczone.