Polska stała się liderem wśród państw pod względem ilości składanych w sądach kościelnych wniosków o unieważnienie małżeństwa.

Jakie są przeszkody zawarcia ślubu według Kościoła?

Oto kilkanaście przeszkód, które stoją na drodze do zawarcia związku sakramentalnego. Niektóre z nich są do „przeskoczenia”, można wystąpić, np. do ordynariusza miejsca z prośbą o dyspensę. Przedstawiamy ich ogólny zarys. Przeczytaj koniecznie zanim zdecydujesz się na ślub kościelny.
/ 14.09.2010 10:44
Polska stała się liderem wśród państw pod względem ilości składanych w sądach kościelnych wniosków o unieważnienie małżeństwa.

Przeszkody Kodeksu Prawa Kanonicznego

 • 1. Wieku

To Konferencja Episkopatu każdego kraju z osobna może ustalać wiek „do godziwego zawarcia małżeństwa”. W Polsce jest to 18 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. „Wiek wiąże się z wymaganiem dojrzałości fizycznej i psychicznej, młodzi ludzie powinni mieć świadomość praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny” – mówi ksiądz Wiktor Łozowski.

 • 2. Ważny węzeł małżeński

Wynika z zakazu bigamii, możliwe jest ponowne zawarcie małżeństwa po śmierci małżonka, lub po stwierdzeniu nieważności poprzedniego związku. „Ta przeszkoda to najczęstsza przyczyna życia ludzi w związkach niesakramentalnych. Po nieudanym pierwszym małżeństwie oraz braku przesłanek do jego unieważnienia narzeczeni nie mogą ponownie przyjąć sakramentu małżeństwa. W świetle prawa kanonicznego ich pierwszy związek jest nadal ważny”.

 • 3. Niemoc płciowa (impotencja)

Orzekana jest wówczas, gdy 1 z osób jest niezdolna do współżycia małżeńskiego. Musi ona jednak zaistnieć przed ślubem oraz być nieuleczalna.

 • 4. Święcenia kapłańskie oraz złożone śluby wieczyste w instytutach zakonnych.
 • 5. Uprowadzenie

Występuje gdy osoba jest przetrzymywana wbrew swojej woli w celu zawarcia małżeństwa.

 • 6. Różna religia

W kościele katolickim nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby wyznające inną religię niż chrześcijańska. W innych przypadkach należy zwrócić się do ordynariusza miejsca (biskupa) w celu wyrażenia zgody na taki związek. Warunkiem jest oświadczenie złożone przez stronę katolicką, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary oraz, że dzieci zostaną ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. „My kapłani zdajemy sobie sprawę, przed jak trudnymi decyzjami stoją młodzi ludzie chcący zawrzeć związek małżeński – mieszany. Dokładamy wszelkich starań aby dać im oparcie i pomoc w momencie kryzysu. Kompromis nigdy nie jest prosty” – mówi Ksiądz Wiktor Łozowski.

 • 7. Małżonkobójstwo

Przeszkoda powstaje, gdy osoba chcąc wziąć ślub zabija lub bierze udział w zorganizowaniu morderstwa obecnego współmałżonka.

 • 8. Pokrewieństwo

Przeszkodą jest pokrewieństwo w linii prostej, a także do 4 stopnia linii bocznej (rodzeństwo, kuzyni, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców). Nie ma możliwości otrzymania dyspensy w linii prostej, a także do 2 stopnia w linii bocznej!

 • 9. Powinowactwo

Zabronione jest małżeństwo z rodzicami, dziadkami i dziećmi współmałżonka.

 • 10. Przyzwoitość publiczna

Należy do najbardziej skomplikowanych w zrozumieniu przeszkód małżeńskich. Otóż problem pojawia się, kiedy 2 osoby żyją w związku niesakramentalnym, konkubinacie. Nieważny będzie drugi związek jednej ze stron z rodzicem lub dzieckiem drugiej strony.

 • 11. Pokrewieństwo prawne

Nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego rodzice adopcyjni z przybranymi dziećmi oraz osoba adoptowana i dzieci osoby adoptującej.

Typy pochodzenia przeszkód:

 1. Z prawa naturalnego – nie podlegają dyspensie. Są wpisane w ludzką naturę, jak np. pokrewieństwo w linii prostej.
 2. Z prawa Bożego pozytywnego – nie podlega dyspensie, np. przeszkoda zawartego węzła małżeńskiego.
 3. Z prawa kościelnego – podlegają dyspensie, są ustalane przez kompetentną władzę.

Od niektórych przeszkód przewidziano możliwość uzyskania dyspensy. Ta władza należy do biskupów diecezjalnych. Stolica Apostolska ma wyłączność na orzeczenie dyspensy od święceń, ślubów zakonnych oraz małżonkobójstwa.

Małżeństwo może zostać także unieważnione na skutek wady zgody małżeńskiej. „Jest to np. choroba psychiczna małżonka, przymuszenie do ślubu, psychiczna niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich – ta ostatnia przyczyna jest najczęstszym powodem unieważnień związków sakramentalnych w Polsce. Polska stała się liderem wśród państw pod względem ilości składanych w sądach kościelnych wniosków o unieważnienie małżeństwa. To zjawisko ma 2 strony, z jednej pokazuje, że wiara i życie w zgodzie z religią chrześcijańską jest dla nas ważna… a z drugiej to smutne, że coraz więcej osób mówi sobie przed Bogiem a potem okazuje się, że szukają sposobu, aby te słowa unieważnić” – mówi Ksiądz Wiktor Łozowski.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/12.11.2012 12:13
Do djabła z wami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/19.07.2011 11:05
matkom, to ze zyjesz w konkubinacie a on pije nikogo nie obchodzi! znajdz se normalnego porzadnego chlopa i olej pijusa jakiegos, po cholere z nim siedzisz jak to ochlapus jest jakis? nie widze sensu.
/15.06.2011 22:22
żyję w konkubinacie mam dwóch synów ale nie zawiąrę małżeństwa bo on pije długo by tu opowiadac ale bym chciała wyjśc za mąż ale muszę znaleśc odpoiednią osobę do tego i mam problem bo przez to nie mogę zostac chrzesną
POKAŻ KOMENTARZE (1)