karty / Fotolia

Szkoła tarota: Lekcja VII - Interpretacja Dużych Atu: Sprawiedliwość i Pustelnik

Jakie są najważniejsze cechy kart Sprawiedliwość i Pustelnik? Co symbolizują? Jakie są relacje kart Sprawiedliwość i Pustelnik z innymi kartami?
/ 09.08.2011 09:39
karty / Fotolia

Podstawowe cechy karty Sprawiedliwość to: kierowanie się racjonalnym nastawieniem do życia, prawem, intelektem, sprawiedliwością. Powoływanie się jedynie na sprawdzone informacje, fakty. Wiara w przyczynę i skutek, wina zasługuje na  karę. Fan ładu, przeciwnik chaosu, czasem szukanie złotego środka. Odpowiedzialność, wymiar sprawiedliwości.

8) Sprawiedliwość

Atu VIII, czyli Sprawiedliwość przedstawia postać kobiety, która ma poważną surową twarz, jasne, wręcz białe włosy symbolizujące czystość jej myśli. Kobieta ta siedzi na tronie, który jest symbolem jej mocy w danym miejscu. Nakrycie półokrągłe głowy z wpisanym kręgiem (symbol solarny) to znak pełni, doskonałości czy nieskończoności. Korona podkreśla jej majestat. Sprawiedliwość odzwierciedla zasadę przyczyny i skutku jako prawo kosmosu. W niektórych religiach można nazwać ją prawem karmy. Wzrok Sprawiedliwości bacznie ocenia nasze uczynki, ale nie tylko, również intencje. Miecz skierowany jest do góry jak berło, a jego obosieczność symbolizuje odróżnianie prawdą dobra i zła. W lewej dłoni znajduje się równoważna waga , która trzyma się w tej postawie, dzięki ładowi i równowadze sił. Przedmioty w jej rękach są symbolem ładu i sprawiedliwości. Duży naszyjnik na szyi kobiety oznacza połączenie wszystkich istot w wielkim świecie, czerwony kolor szat określa aktywność postaci, zaś niebieski duchowość. Roślinka u stóp kobiety oznacza zbieranie zasianego, choć niekoniecznie przez nas samych.

Zobacz także: Jak jest zbudowany tarot?

Sprawiedliwość a sfery życia:

* Uczucia/partnerstwo/rodzina: to Atu mówi o wrażliwości na to, co się dzieje w otoczeniu, zwłaszcza na ludzką krzywdę. Często jest to połączone ze zdolnościami artystycznymi. Sprawiedliwość jest symbolem lojalności i czerpania przyjemności z życia rodzinnego. Może być również symbolem małżeństwa, zależnie od pytania. Wyciszenie swojej psychiki i spokój  umysłowy, przezwyciężenie negatywnych doznań intelektem. Kiedy karta jest odwrócona: rezygnacja, poddanie się w walce, poczucie doznanej krzywdy.

* Stan psychiczny/obraz psychologiczny: Pokazuje osobę, która odzyskała równowagę psychiczną pomiędzy intelektem a uczuciem. Wskazuje też, że osoba silnie odróżnia dobro i zło i często walczy ze złem siejąc dobro. Reprezentuje człowieka z dużymi kryteriami moralnymi i według nich ocenia innych ludzi oraz siebie samego. Uosobienie sumienności i odpowiedzialności. Wszystko co robi opiera na faktach. Gdy karta jest odwrócona: nieracjonalne ocenianie sytuacji, osoba niezrównoważona psychicznie.

* Intelektualizm/nauka/kariera: umysł poddany silnej dyscyplinie, zdolność dedukcji. Osoba jest zdolna do harmonijnego zjednania przeciwieństw, dążącego wręcz do doskonałości. We własnych oczach jest nieskazitelny, oceniającego obserwatora wypadków. Rozsądek i równowaga. Kiedy Atu jest odwrócone: Rutyniarski czy chaotyczny intelekt, zaprzeczanie wyraźnym faktom i nieumiejętność wyciągania wniosków.

* Praca/pieniądze: praca w wymiarze sprawiedliwości lub korzystanie na tym polu z wymiaru sprawiedliwości. Symbol podpisywania umów, porozumień czy aktów prawnych w firmie. Zapowiada powstanie wszelakich instytucji, stowarzyszeń, które będą miały wpływ na społeczeństwo. Sprawiedliwość mówi o sukcesie, sławie , uznaniu, odszkodowaniach i dobrych wynagrodzeniach, wybranym procesie. Gdy Atu jest odwrócone: kary, grzywny za finansowe wykroczenia, brak sukcesu finansowego, przegrane procesy.

* Zdrowie fizyczne: zagrożone mogą być narządy parzyste, na przykład kończyny czy nerki lub jajniki.

Kombinacje z innymi kartami: Sprawiedliwość i świat to na pewno wygrany proces, zaś odwrócona sprawiedliwość przy Księżycu mówi nam o jawnej dyskryminacji czy szerzeniu nieprawdy.

* Podstawowe cechy karty Pustelnik to:  chęć poznania nieznanego, dążenie do tego całą swoją mocą. Mądrość w podejmowaniu decyzji, rygorystycznie przestrzeganie zasad, współczucie dla innych, przemijanie czasu, poszukiwanie mądrości, wycofanie się ze społeczeństwa, przewodnictwo duchowe. Jako Atu odwrócone: izolacja, problemy ze zrozumieniem się z innymi, zwłoka.

9) Pustelnik

Atu IX przedstawia sędziwego mężczyznę, który podpierając się na kiju wędruje mając na uwadze, że na świecie i tak nie ma nic trwałego. Kostur, na którym się podpiera, to symbol mądrości i godności. Jest dla niego pomocą w drodze do doskonałości. W prawej dłoni ten mądry starzec trzyma lampę jako symbol boskiego światła, poznania i umiejętności oddzielenia dobra od zła, a także oświecania i pragnienia dążenia ku niemu. Broda, która znajduje się na twarzy starca, to symbol dostojeństwa i czystości intencji. Niebieska barwa płaszcza to symbol zaniechania aktywności i skupienie się na życiu wewnętrznym. Przedstawiony starzec jest eremitą, wybierającym samotność i sposób na zgłębianie tajemnic. Czerwony kaptur oznacza jasność umysłu, a to oznacza, że jest świadom swojej drogi i jej celu. Przestrzega zasad moralnych i duchowej samodyscypliny, bo świat materialny już go nie interesuje. Ziemista podszewka płaszcza odróżnia go od Głupca, bo w przeciwieństwa do tego Atu Pustelnik doskonale zna swoją drogą i wie dokąd zmierza. Jako człowiek rozważny starannie przygląda się swoim decyzjom.

Zobacz także: Szkoła tarota: Lekcja I - Co warto wiedzieć o kartach tarota?

Pustelnik a sfery życia:

* Uczucia/partnerstwo/rodzina: Gdy pojawia się to Atu wskazuje, że obok nas jest osoba współczująca i życzliwa nam choć bardzo skryta, nieśmiała no i niestety beznamiętna. Potrafi słuchać i rozumie lecz pozostaje wierna swoim zasadom i etyce więc od grzechu nie da się jej nakłonić. Pustelnik jest przedstawicielem osoby bardzo humanitarnej, cierpliwości. Jako karta odwrócona: przedstawia osobę niezdolną do miłości, lęki przed kontaktami z ludźmi, samotność.

* Stan psychiczny/obraz psychologiczny: Wskazuje na osobę dojrzałą psychicznie niezależnie od jej wieku. Osoba ta rozumie, że prawda może objawiać się różnie, wyciąga naukę ze swoich doświadczeń bardzo umiejętnie i oby zgłębić prawdy zakryte poszukuje duchowych przeżyć. Poszukuje ten prawdy w tajemnicach duchowych. Jako karta odwrócona: starczy uwiąd,  regres, egoizm czy nawet mizantropizm.

* Intelektualizm/nauka/kariera: Pustelnik przedstawia umysł bardzo analityczny, który poszukuje najwłaściwszej odpowiedzi na nurtujące go pytania wszelkimi możliwymi sposobami. Jako człowiek jest rozważny i pracowity, czerpie mądrość ze swoich doświadczeń i zgłębia ciągle wiedzę. Umysł bardzo szczegółowy. Jako karta odwrócona: zaniki pamięci, utrata wiary w zasady moralne.

* Praca/pieniądze: symbol osoby mającej środki materialne na rozwiązanie każdego problemu. Symbol poszukiwania i nauki dla zdobycia fortuny. Zapowiedź wydarzeń, które nastąpią w odległej przyszłości ale będą miały definitywne zakończenie. Mówi o rygorze, uczciwości i powolnym rozwiązaniu problemów. Jako karta odwrócona: bieda i nieprzyjemne sytuacje.

* Zdrowie fizyczne: bóle układu pokarmowego związane z układem nerwowym. Może oznaczać niechcianą ciążę.

Kombinacje z innymi kartami: Gdy Pustelnik znajduje się obok Słońca oznacza zdemaskowanie oszusta, zaś obok Wieży czy Księżyca oznaczać może poważne choroby.

Lilith Black Moon
www.okulta.com.pl
www.okulta.pl