Czy znasz największych kabalistów

Czy znasz największych kabalistów

Każda filozofia i nauka ma swoich wielkich przedstawicieli, nie inaczej jest w przypadku kabały. Poznaj razem z nami największych mistrzów mistyki żydowskiej.
/ 23.08.2010 08:30
Czy znasz największych kabalistów

Kabałę od samego początku łączyło się przede wszystkim z Francją i Hiszpanią, to właśnie w tych państwach znalazło się najwięcej ludzi pragnących zgłębiać tajniki ezoteryki judaistycznej. Również tam wyodrębniły się dwa prądy badawcze: teozoficzny i duchowy. Pierwszy z nich odnosił się do zgłębiania tajników boskiego świata, podczas gdy drugi – na duchowych przeżyciach osoby wierzącej.

Do najważniejszych mistrzów kabały zalicza się między innymi:

1. Mojżesz de Leon – był to hiszpański uczony, żyjący na przełomie XIII i XIV wieku; początkowo jego wysiłki skupiały się na proroczej stronie kabały, by ostatecznie skoncentrować się na na teozofii mistycznej; Mojżesza uznaje się za głównego twórcę Księgi blasku, a z pewnością był tym, który podjął się opracowania tekstów w niej się znajdujących.

Zobacz także: Jakie są najważniejsze teksty kabalistyczne

2. Abraham Abulafia – przyszedł na świat w roku 1240, w hiszpańskiej Saragossie; swoje zainteresowanie świętymi księgami zawdzięczał ojcu, który wprowadzał go w tajniki Biblii, Maszny oraz Talmudu; zasłynął między innymi z tego, że wystąpił do samego papieża Mikołaja III z żądaniem wyzwolenia narodu żydowskiego (ostatecznie nie udało mu się do tego doprowadzić, z powodu nagłej śmierci głowy Kościoła chrześcijańskiego); opracowywał księgę Jecirach, jednak tak naprawdę koncentrował się głównie na przeżyciach duchowych – uznawany był za proroka, podobno miał liczne wizje; pozostawił po sobie dzieło zatytułowane Księga Znaków (poszukiwanie związku między alfabetem hebrajskim a boską rzeczywistością).

3. Izaak Luria – przyszedł na świat w 1534 roku, najprawdopodobniej jego rodzina pochodziła z Polski albo Niemiec, jednak on sam wychowywał się w Egipcie; od najmłodszych lat interesował się ezoteryką i mistyką, z szczególnym zapamiętaniem studiował Księgę blasku; bardzo szybko uzyskał tytuł mistrza, mówi się nawet o kabale luriańskiej; w Safedzie utworzył „szkołę kabalistyczną”, do której przynależało około 30 członków; jego uczniowie uważali go za proroka i natchnionego, on sam również podzielał te poglądy, tytułując się Mesjaszem; zmarł w Safedzie 15 lipca 1572 roku.

Zobacz także: Co to jest kabała

4. Józef Gikatilla – żył na przełomie XIII i XIV wieku; był uczniem Abulafiego; od kabały proroczej przeszedł do filozoficznej; dziś uznaje się go za mistrza kabały klasycznej; jest on twórcą licznych tekstów poświęconych tematyce mistyki żydowskiej, z których najważniejsze wydają się być "Bramy światła".

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)