Numerologia

Numerologia

Numerologia jest dziedziną rozległą i niektórzy poświęcają całe życie dla zgłębienia jej tajników. Wiedza o liczbach znana była już w starożytności w XI wieku p.n.e. kapłanom egipskim.
/ 27.04.2009 15:18
Numerologia

Natrafiamy na jej ślady u Babilończyków, Fenicjan, a także w Chinach, Indiach, u Majów i Azteków. Za ojca współczesnej numerologii uważany jest Pitagoras z Samos.

Nie można pominąć znaczenia tradycji mistyki żydowskiej dla numerologii. Kabaliści uznali, że w 22 literach alfabetu hebrajskiego zawiera się tajemny szyfr świata przekazany przez samego Jahwe. Opracowali gematrię sztukę przełożenia owego szyfru na liczbowe odpowiedniki słów. Odzwierciedla to ich wiarę, że Bóg stwarzał świat wypowiadając nazwy kolejnych rzeczy. Cyfry zawarte w słowie miały odsłaniać tajemnicę wszechrzeczy. Powiązanie energii i słowa jest zauważalne nie tylko w kulturze żydowskiej.

W Vedach przeczytać możemy, iż wiele tysięcy lat temu, wojownicy używali mantr jako broni, którą posługiwano się tak precyzyjnie, że trafiała zawsze w wyznaczony cel. Żywe jest również przeświadczenie, szczególnie na Wschodzie, iż właściwie wypowiedziane zaklęcie lub mantra, potrafią stworzyć reprezentowany przez nie przedmiot, czy zmieniać istniejący stan rzeczy. Kabaliści uważali także, że obecny w imieniu danej osoby kod numeryczny określa jej charakter i determinuje jej przeznaczenie.

Możemy wyodrębnić dwa zasadnicze systemy numerologiczne chaldejski, mający swoje korzenie w Indiach i systemach kabalistycznych i pitagorejski, który zdominował numerologię zachodnią.

Liczba urodzenia - liczba losu

Podstawowe znaczenie w portrecie numerologicznym ma Liczba Urodzenia. Składa się na nią, sprowadzona do jednej cyfry, suma dnia, miesiąca i roku, w którym dana osoba przyszła na świat. Dodajemy kolejno wszystkie cyfry składające się nanaszą datę urodzenia i jeśli nie mieści się ona w przedziale od 1 do 9 dodajemy jej składowe aż otrzymamy taką liczbę.

Data 28 -11 - 1975 = 2 +8+1+1+1+9+7+5= 34 =3+4 = 7
Liczba losu osoby urodzonej pod tą datą wynosi 7.
Ogólne charakterystyki dla poszczególnych liczb:

1 - Inicjator

2 - Mediator

3 - Optymista

4 - Reformator

5 - Podróżnik

6 - Nauczyciel

7 - Filozof

8 - Przywódca

9 - Mistyk

Możemy też obliczyć wibracje imienne. Obliczeń dokonujemy sumując liczby reprezentujące litery, składające się na nasze imiona i nazwisko za pomocą kwadratu, który przyporządkowuje litery poszczególnym cyfrom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Dążenia Duszy - czyli wibracje wnętrza to samogłoski,
Aspekt Zewnętrzny - czyli jak jesteśmy postrzegani przez innych to spółgłoski,
Wyraz Własny - to suma wszystkich liter.

 

www.tarot.org.pl

tarot@tarot.org.pl