Numerologia - partnerski związek 1 z 9

Co zrobić, gdy dusisz się w związku? Wygospodarować więcej przestrzeni dla siebie!
Partnerski związek jedynki z dziewiątką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) ze wspomożycielem słabszych, idealistycznym i skromnym przewodnikiem skłonnym do osamotnienia i skrytego cierpienia (9).
Co zrobić, gdy dusisz się w związku? Wygospodarować więcej przestrzeni dla siebie!

Mamy do czynienia z zupełną rozbieżnością celów, jedynka poszukuje samospełnienia, sukcesów i potrzebuje wykorzystania swych zdolności przywódczych, zaś dziewiątka skupia uwagę na pomaganiu słabszym, zwłaszcza osobom spoza rodziny. Mogą wzajemnie szanować odmienność swoich potrzeb i akceptując sobie takimi, jakimi są, wspierać działania drugiej strony. Jedynka potrzebuje aktywnej, twórczej zależności, np. sportowej. Dziewiątka wybiera się w góry, aby kontemplować ciszę i spokój, potrzebuje tańca jako remedium na stres. Lubi udzielać się charytatywnie i działać w organizacjach humanitarnych. Czuje potrzebę wspierania słabszych.

Niebezpieczny dla jedynki jest egocentryzm, samotność, pozerstwo i manipulacje. Dziewiątka powinna wystrzegać się skrywania emocji i potrzeb, samotności i wysługiwania się innymi. Związek ten wymaga poszanowania odmienności potrzeb i zrozumienia różnic.

Zobacz także: Jak wykreślić horoskop

Zawodowy związek jedynki z dziewiątką niesie dominację autorytetu przywódcy nad altruistycznymi potrzebami dziewiątki. Jedynka poszukuje materialnych sukcesów, dziewiątka może jak nikt inny wspomagać społeczne przedsięwzięcia i socjalne potrzeby.

Małgorzata Brzoza, fragment książki: Numerologia związków, Wydawnictwo KOS

Redakcja poleca

REKLAMA