POLECAMY

Złote myśli

Kolekcja łacińskich sentencji dotyczących prawd moralnych.
Złote myśli
 • Accípere praestat quam inferre iniúriam – Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.
 • Ad impossibília nemo obligatur – Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
 • Ad quas res aptíssimi érimus, in iis potíssimum elaborábimus – Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni.
 • Aequam memento rebus in arduis ser vare mentem non secus in bonis – Pamiętaj o zachowaniu spokoju umysłu tak w nieszczęściu jak i w powodzeniu.
 • Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus – Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o wybaczenie. (Horatius)
 • Aliena vítia in óculis habemus, a tergo nostra sunt – Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. (Seneka)
 • Áliud est fácere, áliud est dícere – Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać.
 • A tuo lare íncipe – Zaczynaj od siebie.
 • Audaces fortuna iuvat – Śmiałym szczęście sprzyja.
 • Audi multa, loquere pauca – Słuchaj dużo, mów mało.
 • Audi, vide, sile – Słuchaj, patrz i zachowaj milczenie.
 • Audiatur et altera pars – Należy wysłuchać i drugiej strony. (Seneka)
 • Aurea dicta – Złote słowa. (Lukrecjusz)
 • Aurea mediocritas – Złoty środek. (Horacy)
 • Auribus frequenitius quam lingua utere – Uszu używaj częściej niż języka.
 • Aut ne tentaris aut pérfice – Albo nie próbuj, albo dokonuj.
 • Cognosce te ipsum – Poznaj samego siebie.
 • Crede, quod habes, et habes – Wierz, że masz, a będziesz miał.

Zobacz cytaty Nicholasa Chamfort.

 • Cum recte vivis, ne cures verba malorum – Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi. (Katon)
 • Disce puer – Ucz się chłopcze.
 • Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto – Ucz się, lecz u uczonych, nieuczonych sam nauczaj. (Disticha Catonis)
 • Divide et impera – Dziel i rządź.
 • Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubila solus eris – dopóki będziesz szczęśliwy będziesz miał wielu przyjaciół, gdy przyjdą czasy pochmurne będziesz sam. (Owidiusz)
 • Fac fideli sis fidelis – Bądź wierny temu, kto wierny tobie.
 • Festina lente! – Spiesz się powoli. (Oktawian August)
 • Fide, sed cui, vide – Ufaj, ale bacz, komu ufasz.
 • Gratis accepistis, gratis date – Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. (Jezus Chrystus)
 • Libera te ex inferis – Uchroń siebie przed piekłem.
 • Macte animo, iuvenis! – Bądź mężny, młodzieńcze!
 • Medicus, cura te ipsum - Lekarzu, ulecz samego siebie.
 • Ne puero galdium - Nie dawaj dziecku miecza.
 • Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua – Niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni. (Jezus Chrystus)
 • Nil desperandum - Nie trzeba tracić nadziei. (Horacy)
 • Nolite iudicare, et non iudicabimini – Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. (Jezus Chrystus)
 • Nosce te ipsum - Poznaj samego siebie.

Zobacz też przysłowia o babie.

 • Quicquid agis, prudenter agas et respice finem – Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wypatruj końca.
 • Quicquid discis, tibi discis – Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
 • Post cenam non stare sed mille passus meare – Po obiedzie nie stój, lecz przejdź tysiąc kroków.
 • Principis obsta - Niszcz zło w zarodku.
 • Rem tene, verba sequentur - Opanuj treść, a słowa się znajdą. (Kato Starszy)
 • Respiciens post te, hominem memento te; cave, ne cadas – Oglądając się za siebie, pomnij, iżeś człowiekiem; strzeż się, iżbyś nie upadł. (Słowa powtarzane władcom Rzymu)
 • Si ad naturam vives, numquam eris pauper – Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. (Seneka)
 • Sine labore non erit panis in ore – Bez pracy nie będzie chleba w ustach.
 • Si non iurabis, non regnabis – Jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował.
 • Si tacuisses, philosophus mansisses – Gdybyś milczał, byłbyś filozofem.
 • Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. (Wegecjusz)
 • Si vis pacem, para iustitiam – Chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość.
 • Sapere aude - Odważ się być mądrym. (Horacy)
 • Sursum corda - Nie traćcie ducha.
 • Sustine et abstine – Znoś i panuj nad sobą. (Epiktet)
 • Ut sementem feceris, ita metes – Jak posiejesz, tak zbierzesz.
 • Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis! – Abyś był lekki w nocy, krótko jedz.

Zobacz również cytaty o zimie.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)