POLECAMY

O ludziach

Zbiór przysłów o człowieku, ludzkiej naturze i społeczeństwie.
O ludziach
 • Actus hominis non dignitas iudicentur – Niech będą sądzone czyny człowieka, a nie jego godność. (Minucjusz)
 • Admoneri bonus gaudet – Dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia. (Seneka)
 • Alienis delectari malis – voluptas inhumana – Cieszyć się z cudzego nieszczęścia to radość nieludzka.
 • Alienum aes hómini ingénuo acerba est sérvitus – Dla człowieka zacnego dług jest gorzką niewolą.
 • Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent – Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku. (Salustiusz)
 • Avaritia et arrogantia praecipua validiorum vitia – Chciwość i bezczelność to główne wady możnych.
 • Avidis, avidis natura parum est – Dla chciwych mało i całego świata. (Seneka)
 • Bono ánimo es! – Bądź dobrej myśli.
 • Bonum vinum laetificat cor hominis – Dobre wino raduje serce człowieka.
 • Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi. (Cyceron)
 • De suis homines laudibus libenter praedicant – O swojej chwale ludzie chętnie głoszą. (Cezar)
 • Duobus litigantibus tertius gaudet – Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. (Ezop)
 • Humanum amare est, humanum autem ignoscere – Rzeczą ludzką jest kochać i ludzką też przebaczać. (Plaut)
 • Ecce homo – Oto człowiek. (Piłat o Chrystusie)
 • Errare humanum est – Błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneka Starszy)
 • Facilius est consolari afflictum, quam sustinere – Człowieka nieszczęśliwego łatwiej jest pocieszać niż mu pomóc.
 • Hominem quaero – Szukam człowieka.
 • Homines soli animalium non sitientes, bibimus – My ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.
 • Homo est animal sociale – Człowiek jest istotą społeczną.
 • Homo, qui homine calamitoso est misericors, meminit sui – Człowiek, który okazuje miłosierdzie wobec człowieka nieszczęśliwego, sam o sobie pamięta. (Publilius Syrus)

Zobacz przysłowia o żonie.

 • Hominis est errare, insipientis in errore perseverare – Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.
 • Hominum causa omne ius constitutum sit – Wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi.
 • Homo doctus in se semper divitias habet – Człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma.
 • Homo homini deus est – Człowiek człowiekowi bogiem.
 • Homo longus raro sapiens – Człowiek bardzo wysoki rzadko bywa mądry.
 • Humanum est mentiri – Kłamstwo jest właściwe człowiekowi.
 • Homo homini lupus est – Człowiek człowiekowi wilkiem. (Plaut)
 • Homo sacra res homini – Człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka. (Seneka)
 • Homo sum, humani nil a me alienum puto – Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. (Terencjusz)
 • Homo toties moritur, quoties ammiti suos – Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swoich bliskich. (Publiliusz Syrus)
 • Hospes hospiti sacer – Gość świętością dla gospodarza.
 • Hospes, hostis – Każdy obcy to wróg.
 • Humana non sunt turpia – Co ludzkie, nie hańbi.
 • Magnorum non est laus sed admiratio – Wielkich ludzi należy podziwiać, nie chwalić.
 • Nil homini certum est – Dla człowieka nie ma nic pewnego. (Owidiusz)
 • Nemo propheta in patria sua – Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie.
 • Nemo regere potest nisi qui et regi – Tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władzy. (Seneka, Solon)
 • Nemo sapiens nisi patiens – Nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.
 • Nemo sine vitiis est – Nikt nie jest bez wad.
 • Non est bonum esse hominem solum – Nie jest dobrze człowiekowi być samemu.
 • Non est viri timere sudorem – Nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy. (Seneka)
 • Non in solo pane vivit homo – Nie samym chlebem człowiek żyje. (Księga Powtórzonego Prawa)
 • Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum – Nie szata zdobi człowieka, lecz człowiek szatę.
 • Proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris – Właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się obraziło. (Tacyt)
 • Rationale animal est homo – Człowiek jest istotą rozumną. (Seneka)
 • Salus populi suprema lex esto – Dobro ludu najwyższym prawem. (Cyceron)
 • Ultra posse nemo obligatur – Nikt nie jest zobowiązany zrobić więcej niż może.

Zobacz też przysłowia ludowe o pogodzie i porach roku.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)