POLECAMY

Treść życzeń komunijnych

O czym pamiętać formułując życzenia z okazji Pierwszej Komunii Świętej?
Treść życzeń komunijnych

Życzenia komunijne nie muszę być specjalnie długie, nie istnieją też sztywne zasady, według których powinny być formułowane. To oczywiste, że prócz informacji takich jak imię i nazwisko adresata i nadawcy oraz, ewentualnie, daty i miejsca ceremonii, powinny nawiązywać do jej religijnego charakteru.

Życzenia mogą być napisane w serdecznym tonie – zwracamy się w końcu do dziecka i jednocześnie osoby znajomej. Zawsze warto jednak podkreślić doniosłość okazji i nawiązać do znaczenia sakramentu, w jakim uczestniczy dziecko. Najlepiej formułować je z intencją podkreślenia duchowego, religijnego wymiaru uroczystości. Możemy wyrazić w nich nadzieję, że przyszłe życie duchowe dziecka przystępującego do komunii będzie się odtąd rozwijać, lub, że jest to moment zawarcie przyjaźni z Chrystusem, która ma szansę trwać całe życie.

Jeśli umieszczamy życzenia na kartce, warto pamiętać o rozmieszczeniu informacji – w lewym górnym rogu bądź na środku powinien pojawić się zwrot do adresata, w prawym górnym rogu – data i miejsce ceremonii, a na dole strony po prawej – nasz podpis. W przypadku małej karteczki dołączanej do prezentu możemy zapełnić środkowe pole. Jeśli korzystamy z wierszowanej formuły życzeń, zapisujmy każdy wers w osobnej linijce. Cytaty możemy wziąć w cudzysłów.

Droga Julio,
W tym uroczystym dniu Twojego pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej
Życzymy Ci, aby dobry i miłosierny Bóg prowadził Cię przez całe Twoje życie
Obfitych bożych łask i wiele szczęścia życzą…

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)