POLECAMY

O życiu

Zbiór łacińskich aforyzmów o życiu w kolejności alfabetycznej, z tłumaczeniem.
O życiu
 • Aetas dulcissima adulescentia est – Najmilszym okresem życia jest młodość. (Pliniusz Młodszy)
 • Áudi, vide, tace si vis vívere in pace – Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.
 • Alitur vitium vivitque tegendo – Wada podrasta i życie jej jest podtrzymywane, gdy jest w ukryciu
 • Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere – Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. (Seneka)
 • Aptior est dulci mensa merumque ioco – Stół i wino sprzyjają przyjemnemu spędzeniu czasu. (Owidiusz)
 • Aqua et panis est vita canis – Woda i chleb to życie psa.
 • Artes serviunt vitae, sapientia imperat – Umiejętności służą życiu, mądrość nim włada.
 • Avito vivit honore – Żyje zaszczytami przodków.
 • Caritate benevolentiaque sublata omnis est e vita sublata iucunditas – Jeśli usuwa się z życia miłość i życzliwość, to usuwa się wszelką przyjemność. (Cyceron)
 • Cogito ergo sum – Myślę więc jestem. (René Descartes/Kartezjusz)
 • Convenienter naturae vivere – Żyć w zgodzie z naturą. (Zenon z Kitionu)
 • Crescite et multiplicamini et replete terram – Rośnijcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. (Księga Rodzaju)
 • Curriculum vitae – Przebieg życia (życiorys)
 • Dies diem docet – Dzień uczy dzień.
 • Docendo discimus – Ucząc innych, sami się uczymy. (Seneka)
 • Dum spiro, spero – Dopóki żyję, nie tracę nadziei.

Zobacz też przysłowia żydowskie.

 • Dum vivimus, vivamus – Dopóki żyjemy, używajmy życia.
 • Durante vita – Za życia.
 • Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus – Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. (Plutarch)
 • Historia magistra vitae est – Historia jest nauczycielką życia. (Cyceron)
 • Hoc est vivere bis, vita posse priore frui – To jest żyć dwa razy, cieszyć się życiem przeżytym. (Marcjalis)
 • Hodie Caesar, cras nihil – Dziś jesteś Cezarem, jutro niczym.
 • Impares nascimur, pares morimur – Rodzimy się nierówni, umieramy równi. (Seneka)
 • Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est – Źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia. (Seneka)
 • Minus nobis videmur posse, quam possumus – Wydaje się nam, że możemy mniej niż możemy.
 • Nulla aetas ad discendum sera – Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny.
 • Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura – Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka. (Seneka)
 • Primum vivere, deinde philosophari – Najpierw móc żyć, potem filozofować.
 • Pulvis et umbra sumus – Prochem jesteśmy i cieniem. (Horacy)
 • Si ad naturam vives, numquam eris pauper – Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. (Seneka)
 • Tempora labuntur tacitisque senescimus annis – Czas upływa a my starzejemy się wraz z cicho biegnącymi latami. (Owidiusz)
 • Tota vita discendum est mori – Przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneka)
 • Vivere militare est – Życie jest walką. (Seneka)
 • Vivere non necesse est. Navigare necesse est – Nie koniecznym jest życie. Konieczne jest żeglowanie. (Plutarch)

Zobacz też przysłowia mongolskie.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)