Udział współczesnych mediów na przestrzeni okresu dojrzewania

Każdy etap rozwoju człowieka rządzi się swoimi prawami. Kombinacja właściwych bodźców może stanowić czynnik zapalny w kształtowaniu poglądów, czy rozwoju pozytywnych doświadczeń, w jednym z najbardziej podatnym na wpływ okresie – dojrzewaniu. Jednocześnie niekontrolowany dostęp do środków masowego przekazu potrafi również zaburzyć ten proces i negatywnie wpłynąć na rysującą się osobowość.
Udział współczesnych mediów na przestrzeni okresu dojrzewania fot. fot. Fotolia

Media-szkoła, szkoła-media

Okres późnego dzieciństwa charakteryzuje się szeregiem zmian rozwojowych, wśród których wyróżnić możemy przekształcenie dotychczasowej aktywności dziecka, głównie spontanicznej i zdominowanej przez zabawę, w system działań sterowanych przez stałe zadania, obowiązki oraz normy społeczne. W tym okresie dziecko znaczną część dnia spędza w szkole, a główną jego działalność stanowi uczenie się, określane jako zespół czynności mających na celu przyswojenie przez człowieka określonych wiadomości, umiejętności i nawyków. Głównym zadaniem uczenia się jest opanowanie systemu wiedzy. Coraz częściej miejsce dotychczasowych pomocy naukowych, takich jak podręczniki, czy stosy lektur, zajmują łatwo dostępne źródła medialne w postaci internetowych encyklopedii, zbiorów prasowych opracowań, czy gotowych audiobooków. Media, które stworzone zostały przede wszystkim w celu podniesienia kompetencji ich użytkowników, określane są mianem mediów dydaktycznych.

Warto wiedzieć: Wpływ poszczególnych środków przekazu na osobowość człowieka

Kształtujący czynnik medialny na drodze ku dorosłości

Dorastanie jest tym okresem w życiu człowieka, w którym dokonuje się przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą. Na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu zachodzą radykalne zmiany fizyczne i psychiczne, umożliwiające spełnienie zadań rodzinnych, zawodowych i społecznych. Dzisiejsze pokolenie nastolatków dorasta w świecie zdominowanym przez media, które mają istotny wpływ na dojrzewanie fizjologiczne, społeczne, emocjonalne oraz kulturowe.

Najczęściej wykorzystywanym medium w procesie mniej lub bardziej świadomego rozwijania zdolności własnych jest telewizja posiadająca bogatą ofertę programów edukacyjnych. Poza typowymi programami dla dzieci, których zadaniem jest cieszyć, bawić i uczyć, oferuje ona szereg filmów dokumentalnych, popularnonaukowych, w jej zasobach znajdują się również filmy biograficzne, czy ekranizacje lektur szkolnych. Coraz więcej ośrodków akademickich ma w swojej ofercie telewizję, w której emitowane są np. wykłady.

Internet nasieniem danych w kiełkującym nastolatku

Nie mniej istotnym środkiem przekazu jest internet, który zdominował współczesny świat, wkraczając w struktury działania każdego z wcześniejszych mediów elektronicznych. Wykorzystywany jest w prasie, radiu, telewizji oraz w systemie uczenia się. Popularyzowany w społeczeństwie e-learning, będący formą nauczania na odległość za pomocą technik multimedialnych – głównie internetowych, daje możliwość dokształcania się bez wychodzenia z domu. Internet to również niezmierzone źródło informacji, któremu dojrzewający, młody człowiek coraz częściej zawierza bez namysłu.

Środki masowego przekazu mogą znacznie ułatwić pogłębienie wiedzy, pozyskiwanie niezbędnych informacji, rozwój pasji oraz poznawanie natury ludzkiej. Niewłaściwie i lekkomyślnie wykorzystywane potrafią trwale zaburzyć rozwój osobowości, stanowić źródło błędnych danych oraz otwierać furtkę na drodze realizacji nielegalnych działalności.

Koniecznie przeczytaj: Masz wiadomość! - uwaga na pedofilii w sieci

Fragment pochodzi z książki "Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły" autorstwa Tomasza Huka (Wydawnictwo Impuls, 2011). Tytuł, lead i śródtytuły pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą od wydawcy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)