Polskie szkoły za granicą

Polskie szkoły za granicą
Państwo polskie w ramach działań na rzecz podtrzymywania tożsamości kulturowej dzieci polskich obywateli przebywających tymczasowo za granicą organizuje przy placówkach dyplomatycznych (ambasadach i konsulatach) polskie szkoły lub szkolne punkty konsultacyjne.
/ 28.03.2010 13:28
Polskie szkoły za granicą

Pierwszeństwo do korzystania z tej formy kształcenia mają dzieci obywateli polskich delegowanych do pracy za granicą. Mogą z tych zajęć korzystać (ale odplatanie) dzieci nie tylko polskich obywateli oraz obywateli polskich na stałe mieszkających w danym kraju.

Zasady realizowania obowiązku szkolnego za granicą

Szkoły i punkty konsultacyjne zapewniają polskim dzieciom możliwość realizowania obowiązku szkolnego. Obowiązek szkolny, który nakłada nasze państwo na uczniów i ich rodziców w czasie pobytu za granicą można realizować uczęszczając do miejscowej szkoły podstawowej lub odpowiadającej programem polskiemu gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego.

Nauka w polskiej szkole za granicą

Nauka w takiej szkole obejmuje co najmniej cztery dni w tygodniu, w czasie których realizowana jest obowiązująca w Polsce podstawa programowa. Jeśli zaś będziesz uczęszczał do miejscowej szkoły, wówczas możesz skorzystać z nauki w szkolnym punkcie konsultacyjnym.

Zajęcia wówczas będą dotyczyły języka polskiego, historii i geografii Polski oraz matematyki – wyrównywania różnic programowych między programem miejscowej szkoły a szkoły polskiej. Zajęcia te są szczególnie ważne, jeśli po powrocie do kraju będziesz się nadal uczył.

Szkołę przy ambasadzie lub punkt konsultacyjny tworzy już dla trojga dzieci, jeśli nie ma trojga dzieci z każdego z dwóch czy więcej roczników – wówczas prowadzone są zajęcia w klasach łączonych.

Czytaj także: Czy poradzę sobie w roli ojca

Nauka korespondencyjna

Szkoły i punkty konsultacyjne mogą również prowadzić naukę w formie korespondencyjnej.

Polecamy: Czy znasz matematyczne szyfry

Redakcja poleca

REKLAMA