Konsekwencja w działaniu

Konsekwencja w działaniu

Wszystkie podręczniki opisujące proces wychowania dziecka mówią o konsekwencji – ustalonym sposobie postępowania rodziców wobec dzieci – jako o źródle sukcesów wychowawczych.
/ 23.03.2010 19:41
Konsekwencja w działaniu

Konsekwencja wcale nie musi oznaczać surowości. Mądra konsekwencja to nauczanie odpowiedzialności, respektowania zasad oraz uzmysławianie dziecku granic jego postępowania.

Właściwe rozumienie konsekwencji w działaniu

Przede wszystkim musisz sam/a zrozumieć jako rodzic, że konsekwencja Twojego postępowania nie ogranicza możliwości dziecka, że wymaganie od dziecka, by przestrzegało określonych zasad nie jest despotycznym nastawaniem na jego suwerenność. Konsekwencja nie jest odbieraniem dziecku prawa do samodzielnego podejmowania decyzji, tylko trudną lekcją życia, przygotowującą do uczestnictwa w społeczeństwie.

Konsekwencja to również poczucie bezpieczeństwa dla dziecka – kiedy rodzic zachowuje się podobnie w określonych sytuacjach dziecko wie, jakiej reakcji się spodziewać i wie, jakich zachowań od niego oczekujesz a jakie zdecydowanie potępiasz. Nie licz na to, że dzieci same wiedzą co jest dobre a co złe – musisz je tego nauczyć. Sukces konsekwencji ukryty jest nie surowości kar, ale w jasności komunikatów kierowanych do dziecka.

Polecamy: Katalog rodzicielskich zachowań

Jeśli zabraniasz córce przez tydzień uczestniczyć w szkolnych zabawach, a już po dwóch dniach zmieniasz zdanie, nie dziw się, że córka niebawem dopuści się kolejnego przewinienia – to czego się nauczyła to świadomość, że kara jest tylko słowem.

Konsekwencja dotyczy również nagród – jeśli obiecaliście dziecku wyjazd jako nagrodę za dobre wyniki w nauce, musicie dotrzymać słowa. Kiedy składacie dziecku obietnicę traktujcie ją jako zobowiązanie złożone przełożonemu – trzeba się z niego wywiązać. Gdy dziecko podejmuje wyzwania i czeka na obiecaną nagrodę po czym jej nie otrzymuje – czuje zawód i nie chce podejmować kolejnych zadań, traci też zaufanie do rodziców.

Brak konsekwencji i brak zaufania

Zastanawiasz się czemu Twoje dzieci wciąż Cię próbują? Sprawdzają, czy kara, którą na nie nałożyłeś rzeczywiście będzie trwała tydzień, podejmują różne podstępne kroki by uśpić Twoją czujność i złagodzić karę. Robią to wszystko, bo wiedzą że jest szansa na zmianę twojego zdania. Doprowadzają Cię w czasie kłótni do ostateczności, bo w swojej bezsilności stale powtarzasz groźbę kary zamiast zakończyć rozmowę i wprowadzić karę w życie. Dzieci po prostu nie wierzą, że potrafisz je ukarać, podobnie jak nie wierzą w Twoje obietnice nagród.

Zobacz też: Klaps - porażka dorosłego