POLECAMY

Obniżenie wieku obowiązku szkolnego

Kiedy dziecko można posłać do zerówki, kiedy do szkoły, a kiedy trzeba to zrobić – Ministerstwo obniża wiek obowiązku szkolnego. Czy tym samym przyspieszy proces nabywania nowej wiedzy przez dzieci?
Obniżenie wieku obowiązku szkolnego

Rok szkolny 2008/2009 ogłoszony został przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Przedszkolaka. Z jednej strony jest to dowód na wagę jaką Ministerstwo Edukacji przywiązuje do wychowania przedszkolnego jako formy przygotowania do nauki szkolnej, z drugiej zaś strony jest to zapowiedź szykowanych i obecnie już wdrażanych zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jak i edukacji wczesnoszkolnej. Zmiany te będą dotyczyły nie tylko obniżenia wieku rozpoczynania nauki szkolnej.

Ich celem jest również, o czym się często zapomina, modernizacja systemu wychowania przedszkolnego i nauczania szkolnego, zmiana podstaw programowych, dostosowanie do nich podręczników i programów nauczania, jak również możliwie najlepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w dzieciach 5 -6 letnich. Umysł dziecka w tym wieku jest niebywale chłonny i bez większego wysiłku przyswaja nowe wiadomości – już nigdy taka okazja się nie powtórzy. Jednak problemem, który najbardziej nurtuje wielu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym jest właśnie obniżenie wieku obowiązku szkolnego

Zmiany projektowane przez MEN wprowadziły nieco zamieszania w tej kwestii. Zamiast więc informacji wybiórczych i niepewnych spójrzmy na propozycję zaczerpniętą z oficjalnej strony MEN.

  • Dziecko urodzone w roku 2002: obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 6-latek w 2008/2009. Pójdzie do szkoły jako 7-latek w 2009/2010. Możliwe jest przyśpieszenie lub opóźnienie rozpoczęcia nauki w szkole na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.
  • Dziecko urodzone pomiędzy 1 stycznia 2003 a 30 kwietnia 2003 pójdzie do szkoły jako 6-latek w 2009/2010, jeśli rodzice nie zdecydują inaczej. Możliwe jest zgłoszenie do 15 kwietnia 2009 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do edukacji przedszkolnej — w 2009/2010, a 7-latka do szkoły — w 2010/2011 (wskazane dla dzieci nie objętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2008/2009).
  • Dziecko urodzone pomiędzy 1 maja 2003 a 31 grudnia 2003 obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 6-latek w 2009/2010. Pójdzie do szkoły jako 7-latek w 2010/2011, jeśli rodzice nie zdecydowali wcześniej inaczej. Możliwe jest głoszenie do 15 kwietnia 2009 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do szkoły — w 2009/2010 (wskazane dla dzieci objętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2008/2009).
  • Dziecko urodzone pomiędzy 1 stycznia 2004 a 31 sierpnia 2004 ma prawo jako 5-latek do bezpłatnej edukacji przedszkolnej w 2009/2010.Pójdzie do szkoły jako 6-latek w 2010/2011, jeśli rodzice nie zdecydowali wcześniej inaczej. Możliwe jest zgłoszenie do 15 kwietnia 2010 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do edukacji przedszkolnej — w 2010/2011, a 7-latka do szkoły — w 2011/2012 (wskazane dla dzieci nie objętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2009/2010).
  • Dziecko urodzone pomiędzy 1 września 2004 a 31 grudnia 2004 obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 6-latek w 2010/2011. Idzie do szkoły jako 7-latek w 2011/2012, jeśli rodzice nie zdecydowali wcześniej inaczej. Możliwe jest zgłoszenie do 15 kwietnia 2010 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do szkoły — w 2010/2011 (wskazane dla dzieci objętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2009/2010).
  • Dziecko urodzone w roku 2005 obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 5-latek w 2010/2011. Pójdzie do szkoły jako 6-latek w 2011/2012. Możliwe jest zgłoszenie do 15 kwietnia 2011 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do edukacji przedszkolnej — w 2011/2012, a 7-latka do szkoły — w 2012/2013 (wskazane tylko dla dzieci, których rodzice słabo oceniają ich gotowość szkolną).
  • Dziecko urodzone w roku 2006 i później obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 5-latek, pójdzie do szkoły jako 6-latek. Przyśpieszenie lub opóźnienie rozpoczęcia nauki w szkole możliwe na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zatem kolejny rok szkolny 2009/2010 będzie wymagał podjęcia przez rodziców następujących decyzji:

  1. rodzice dziecka urodzonego pomiędzy 1 stycznia 2003 a 30 kwietnia 2003 będą mogli sami zdecydować do 15 kwietnia 2009r., czy ich dziecko może w wieku 6 lat realizować program pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy powinno jeszcze odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – jest to rozwiązanie polecane rodzicom, których dzieci nie uczęszczały wcześniej do przedszkola;
  2. rodzice dziecka urodzonego pomiędzy 1 maja 2003 a 31 grudnia 2003 mogą zdecydować o rozpoczęciu przez dziecko w wieku 6 lat nauki szkolnej do 15 kwietnia 2009r., jeśli nie podejmą tej decyzji dziecko zostanie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;

W 2009/2010 roku dzieci urodzone pomiędzy 1 stycznia 2004 a 31 sierpnia 2004 będą mogły skorzystać jako 5 – latki z rocznego przygotowania przedszkolnego, ale nie będzie to jeszcze obowiązkiem. Rodzice tych dzieci będą również mogli zdecydować, czy ich dziecko rozpocznie naukę szkolna w wieku 6 czy 7 lat, jednak jeśli dziecko skorzysta w wieku 5 lat z przygotowania przedszkolnego wskazane byłoby rozpoczęcie nauki szkolnej w wieku lat 6.

W 2010/2011 roku 6 –latki urodzone pomiędzy 1 września 2004 a 31 grudnia 2004 będą objęte obowiązkowym roczny przygotowaniem przedszkolnym, jednak na wniosek rodziców 6 – latek będzie mógł rozpocząć naukę szkolną. W tym roku zostanie również wprowadzone roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcioletnich urodzonych w roku 2005. Po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego 6- latek powinien rozpocząć naukę szkolna, chyba że rodzice zdecyduj inaczej.

Podobne zasady będą obowiązywały dzieci urodzone w roku 2006 i później, jednak w ich przypadku o przyspieszeniu lub odroczeniu obowiązku szkolnego będą decydować specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych a nie rodzice dzieci.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (6)
/6 lat temu
debile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/7 lat temu
za co oni szkoly pokonczyli jezeli maja jakies , pieciolatek do szkoly ktory jeszcze nie umie powiedziec wszystkiego ,
/8 lat temu
Dziecko urodzone w roku 2005 objęte jest obowiązkiem przedszkolnym tzw. rocznym obowiązkiem przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Oznacza to także, iż jest to rocznik, który jako ostatni może decydować o podjęciu nauki szkolnej w wieku 6 lat. To rodzic decyduje, czy dziecko pójdzie do klasy I jako 6-latek, czy jao 7-latek. Decyzje o wcześniejszym podjęciu edukacji szkolnej powinno się zgłosić w szkole, do której dziecko będzie zapisane i musi byc poprzedzone rocznym przygotowaniem.
POKAŻ KOMENTARZE (3)