Mity - motywy mityczne

Mity - motywy mityczne

Najważniejsze motywy mityczne.
/ 06.09.2010 16:04
Mity - motywy mityczne

Ikarowe loty

Jest to aluzja do wyczynu Ikara, który zapomniał o przestrogach ojca i - upojony lotem - wzniósł się za blisko słońca. Wyrażeniem tym określa się czyjeś wyjątkowo ambitne, trudne i niezwykłe, ale bardzo niebezpieczne zamierzenia i plany.

Jabłko niezgody

Tak określa się dzisiaj główny powód, przyczynę sporu, zatargu. W mitologii trzy boginie poprosiły Parysa o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego tego, która z nich jest ładniejsza. Parys wybrał Afrodytę i ofiarował jej jabłko z napisem „dla najpiękniejszej”.

Kompleks Edypa

Edyp zabił własnego ojca i ożenił się z matką. Mieć „kompleks Edypa” oznacza odczuwanie pociągu erotycznego do matki albo obawianie się skutków swego pochodzenia i fatum.

Koń trojański

Odyseusz wymyślił fortel, dzięki któremu udało się Grekom zdobyć Troję. Pod murami miasta ustawił drewnianego konia, w którym ukrył wojowników. Mieszkańcy Troi wprowadzili konia do wnętrza swej siedziby. Nocą wojownicy wyszli z ukrycia, otworzyli bramy, przez które przeszli Achajowie i zdobyli obleganą przez dziesięć lat  twierdzę. Odtąd słowem „koń trojański” określa się podstępny, niebezpieczny dar, który przynosi nieszczęście.

Zobacz też : Mity - omówienie

Nić Ariadny

Dzięki nici ofiarowanej Tezeuszowi przez Ariadnę, bohater mógł powrócić bezpiecznie z labiryntu, do którego wszedł, by zabić ukrytego tam potwora Minotaura. Dziś określenie „nić Ariadny” oznacza sposób na wybrnięcie z trudnej sytuacji.

Paniczny strach

W mitologii greckiej istniał bożek, opiekun pasterzy i płodności trzód, o imieniu Pan. Budził strach u ludzi swymi przeraźliwymi krzykami. Wyrażenie „paniczny strach” oznacza wielkie przerażenie wywołane czymś niespodziewanym, nagłym.

Pięta Achillesa

Motyw pochodzi z mitu o Achillesie. Matka Tetyda, wykąpała go po urodzeniu w cudownym źródle, które miało uodpornić chłopca na wszelkie strzały i skaleczenia. Nie zamoczyła w wodzie jedynie pięty dziecka. Achilles, którego nie imały się żadne choroby ani rany, zginął ugodzony strzałą Parysa właśnie w to jedyne, nie zabezpieczone mocą czarów miejsce.

W potocznym języku wyrażenie „pięta Achillesa” oznacza słabą stronę człowieka, dziedzinę, w której czuje się wyjątkowo niedoskonały.

Syzyfowe prace

Wyrażenie oznacza prace, które nie przynoszą efektu, bezcelowe, nigdy nie zakończone sukcesem. Wiążą się z karą nałożoną na Syzyfa przez bogów. Miał on wtaczać
pod górę głaz, który wciąż wymykał mu się z rąk i spadał. Syzyf nie mógł nigdy dokończyć zadania.

Stajnie Augiasza

Tak określa się miejsce szczególnie brudne, niechlujne, trudne do uprzątnięcia. Jedną z prac Heraklesa było uporządkowanie olbrzymich stajni należących do króla Augiasza, które od wielu lat nie były sprzątane.

Węzeł gordyjski

W mieście Gordion złożono w świątyni Zeusa w darze kunsztownie i skomplikowanie zawiązany węzeł. Kto potrafił go rozsupłać, ten miał być panem świata. Aleksander
Wielki rozciął węzeł mieczem. Przenośne znaczenie tego wyrażenia brzmi: rozwiązanie trudnego problemu w sposób bezwzględny i bezkompromisowy.

Zobacz też : Literatura grecka