Jak rozpoznać talent dziecka?

Każdy rodzic chciałby zapewnić swojemu dziecku dobry start w dorosłe życie, stąd inwestycje w dodatkowe lekcje, kursy przygotowujące do egzaminów, zajęcia sportowe czy artystyczne. Czym się kierować podejmując decyzję o dodatkowych zajęciach? Jak wspierać talent dziecka?
/ 03.07.2013 22:45

Pierwszym, naturalnym krokiem powinno być rozpoznanie potencjału psychologicznego dziecka, aby dowiedzieć się jakie są jego możliwości i potrzeby, zainteresowania oraz ambicje. To z kolei umożliwi zaproponowanie mu takiej ścieżki edukacyjnej, aby w przyszłosci wybrany zawód przynosił jak najwięcej satysfakcji. Można to zrobić za pomocą specjalnie zaprojektowanych testów psychologicznych i kompetencyjnych. W Polsce takie usługi są już dostępne i są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 14 do 19 lat.

Na czym polega badanie potencjału dziecka?

Na podstawie badania testowego psycholog przygotowuje indywidualny profil psychologiczny dziecka, dzięki któremu dowiemy się, czy ma ono cechy przywódcze, czy łatwo nawiązuje kontakty, jaką ma pozycję w grupie, jak sobie radzi ze stresem, czy łatwo adaptuje się do nowych sytuacji oraz w jakim kierunku zmierzają jego zainteresowania (np. IT czy biologia) oraz jaki jest poziom jego inteligencji emocjonalnej.

Następnie sprawdzany jest poziom wiedzy ucznia – za pomocą testów kompetencyjnych, wykonywanych pod opieką pedagoga. Na tej podstawie powstaje indywidualny plan edukacyjny – propozycja dla dziecka i jego rodziców.

Warto wiedzieć: Dlaczego moje dziecko ma problemy w nauce?

Jakie są koszty takiego badania?

Profesjonalne firmy doradztwa edukacyjnego oferują bezpłatne konsultacje, aby zarówno rodzice, jak i dziecko dokładnie wiedzieli na co się decydują. Koszt testów i określenie profilu psychologicznego oraz stworzenie indywidualnego planu edukacyjnego to około 4000 zł. Biorąc pod uwagę długofalowy efekt oraz konsekwencje wynikające z dobrze lub źle dobranego kierunku studiów, warto poświęcić zarówno czas, jak i pieniądze na lepsze poznanie możliwości swojego dziecka.

Rozpoznanie kompetencji = satysfakcja zawodowa

Poddanie się takiemu badaniu otwiera nowe możliwości, pozwala z dystansem spojrzeć na obecną sytuację i na diametralną zmianę wyników w nauce.

Doradcy zawodowi i specjaliści HR podkreślają, że najlepsi pracownicy to zadowoleni, pewni swoich umiejętności i elastyczni zawodowo ludzie, świadomi zarówno swoich mocnych, jak i słabych stron.

Radość z wykonywanej pracy, rozwój i sukcesy mają ogromny wpływ na samozadowolenie i poczucie życiowego spełnienia człowieka. Rodzice, którzy podarują swojemu dziecku wiarę we własne możliwości i satysfakcję z tego, czym się zajmuje bądź będzie zajmować, mogą być pewni, że ta inwestycja będzie procentować przez lata.

Polecamy: Jak wzbudzić u dziecka motywację do nauki?

Źródło: www.b-e-c.pl/ mk