POLECAMY

Informacja o gotowości szkolnej dziecka

Obowiązująca od końca 2008r. podstawa programowa zwraca w szczególny sposób uwagę nauczycieli i rodziców na kwestię gotowości szkolnej dziecka. Czym zatem jest gotowość szkolna dziecka?
Informacja o gotowości szkolnej dziecka

Czym jest gotowość szkolna dziecka?

Otóż najprościej rzecz ujmując jest to osiągnięcie przez dziecko takiego etapu rozwojowego, który pozwoli mu spełnić oczekiwania i wymagania szkolne.

Zatem dziecko potrafi na odpowiednio długi czas skupić uwagę, potrafi przezwyciężać porażki, umie samodzielnie pracować i współdziałać w grupie.

Prawidłowo rozpoznaje kształty i wysłuchuje dźwięki, potrafi wzrokiem kontrolować ruchy ręki.

Tym i wielu innym umiejętnościom mieli przyglądać się nauczyciele i wychowawcy pracujący z przedszkolakami w rożnych formach wychowania przedszkolnego, by móc określić, które dzieci są gotowe do podjęcia nauki w szkole, a które będą miały z tym problem.

Zadania nauczycieli i wychowawców miały obejmować nie tylko diagnozę dziecka, ale również udzielanie rodzicom informacji co należy zrobić, by dziecko lepiej przygotować do nauki szkolnej.

Co mówi rozporządzenie MEN?

Rozporządzenie MEN z dnia 28. 05. 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych mówi o konieczności prowadzenia przez wychowawców przedszkolnych (w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych tworzonych przy szkołach, zespołach i punktach przedszkolnych) dokumentacji z obserwacji postępów dziecka pod kątem jego dojrzałości szkolnej.

Na podstawie tej dokumentacji sporządza się informację na temat dziecka, którą rodzice powinni otrzymać do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko będzie mogło rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub będzie objęte obowiązkiem szkolnym. W roku szkolnym 2009/2010 taką informację rodzice powinni otrzymać do dnia 15 czerwca 2010r. ( §28 rozporządzenia).

Polecamy: Ocena gotowości szkolnej

Co zawiera informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej?

Znajdują się w niej przede wszystkim dane dziecka: imię, nazwisko, rok szkolny i forma wychowania przedszkolnego.

Informacja określa mocne i słabe strony dziecka w następujących obszarach podstawy programowej wychowanie przedszkolnego: umiejętności społeczne i odporność emocjonalna, umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania, sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Każdy z tych punktów jest dodatkowo opisany wskazówkami dla rodziców i działaniami podjętymi przez wychowawcę w celu lepszego przygotowania dziecka do nauki w szkole podstawowej. 

Czytaj także: Obniżenie wieku obowiązku szkolnego

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)