POLECAMY

Złe oświetlenie w polskich szkołach

Dzieci w szkole są narażone na pogorszenie wzroku, o ile sala nie jest odpowiednio oświetlona. Z badań wynika, że oświetlenie sal lekcyjnych w polskich szkołach nie spełnia europejskich norm oświetleniowych. Czy to oznacza, że większość uczniów będzie w przyszłości nosiła okulary?
Złe oświetlenie w polskich szkołach fot. fot. Fotolia

Ciemno jak w polskiej szkole

Wszystkim nam zależy na jak najlepszym życiowym starcie kolejnych pokoleń. Ogromną rolę w tym procesie mają do odegrania szkoły, w których nasze dzieci zyskują wiedzę, umiejętności i pewność siebie, niezbędne do kształtowania przyszłości - swojej oraz otaczającego ich świata.

Tymczasem wyniki badania przeprowadzonego w minionym roku w ramach konkursu „Wiedza o OZE oświetli Twoją szkołę” dowodzą, że oświetlenie w polskich salach lekcyjnych nie spełnia odpowiednich norm. Prawie 40% szkół ma źle oświetlone ławki, z czego 1/2 nie spełnia wymaganego minimum nawet w połowie. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o oświetlenie tablicy. Żadna ze szkół biorących udział w badaniu nie spełniła kryteriów w tym zakresie, a blisko 2/3 szkół nie wypełniło norm nawet w połowie. Co gorsza, w co piątej szkole oświetlenie tablicy było na poziomie zaledwie 1/5 zalecanej normy lub nawet poniżej tej wartości. Taka sytuacja może niestety prowadzić do wad wzroku, ponieważ częste przenoszenie wzroku z ciemnej tablicy na kartki zeszytu leżącego na oświetlonej ławce wywołuje zmianę adaptacji oczu dziecka. Dlatego też, aby uniknąć męczących zmian adaptacyjnych, obecnie zalecane jest dodatkowe doświetlenie tablicy.

W polskich szkołach zainstalowane są przestarzałe systemy oświetleniowe, pochodzące często z lat 70 i 80, a więc z czasów, gdy naukę pobierali rodzice dzisiejszych uczniów! W ponad 90% z przebadanych szkół zidentyfikowano oświetlenie, które negatywnie wpływa na komfort widzenia. Przestarzałe oprawy, oparte na jarzeniówkach starszych generacji, powodują migotanie i efekty stroboskopowe, co z kolei negatywnie wpływa na koncentrację dzieci i może powodować bóle głowy. Wszelkiego typu zbędne refleksy świetlne i zbyt jaskrawe lampy pogarszają zdolność skupienia i przetwarzana danych. Przestarzałe systemy oświetleniowe wpływają także niekorzystnie na prawidłowe postrzeganie kolorów przez dzieci.

Polecamy: Jak przygotować dziecku miejsce do nauki?

„Niewłaściwe czy niewystarczające oświetlenie miejsca pracy ucznia to problem dość często bagatelizowany w naszym kraju. Niepokoić może fakt, że właśnie w szkołach wiele podstawowych elementów bezpiecznych zachowań jest lekceważonych. Zapewne nie bez znaczenia jest tu sytuacja finansowa oświaty. Jednak właściwe działania w tym zakresie oraz budzenie świadomości uczniów i rodziców są w tym wypadku najważniejsze – to najtańsze rozwiązanie, a nie najdroższe jak się powszechnie sądzi” – Marcin Babski – ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP – PIB.

Dobre oświetlenie – dobre wyniki w nauce

Odpowiednio zaaranżowane środowisko do nauki zwiększa zdolność dzieci do koncentracji, wpływając w ten sposób na efektywne wykorzystanie czasu spędzonego w szkole. Dzieci najlepiej odbierają oświetlenie zbliżone do naturalnego światła słonecznego. Tak oświetlone miejsce nauki staje się bardziej komfortowe, ułatwiając uczniom koncentrację lub pobudzając ich do większego wysiłku intelektualnego.

Jak pokazały wyniki badania szkół w Hamburgu, światło w znaczący sposób wpływa na efekty pracy uczniów. W badaniu wzięło udział 166 uczniów (w wieku od 8 do 16 lat). Na potrzeby eksperymentu sprawdzono wiele sal lekcyjnych w różnych rodzajach szkół, mierząc wyniki w nauce przed i po zamontowaniu nowoczesnego oświetlenia.

Dzięki poprawie oświetlenia w szkołach i oddaniu w salach lekcyjnych dynamiki światła dziennego zdecydowanie poprawiło się zachowanie uczniów oraz ich zdolność koncentracji i skupienia uwagi. Współczynnik popełniania błędów spadł prawie o połowę, a szybkość czytania u dzieci wzrosła o prawie 35%.

Badania zostały zrealizowane w 2011 roku przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID.

Zobacz też: Trudności w nauce mogą wynikać z wady wzroku

Źródło: informacja prasowa /ah

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)