POLECAMY

VI scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: „U” na początku i na końcu wyrazu.
VI scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „u”

Cele operacyjne:

 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia technikę czytania, słownik;
 • usprawnia grafomotorykę, kaligrafię;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową;
 • usprawnia pamięć, logiczne myślenie;
 • ćwiczy orientację w przestrzeni;
 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • zna zasady pisowni wyrazów z „u”.

Metody: słowna - praktycznego działania

Polecamy: Ortograffiti

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: ksero z zadaniami tekstowymi, zestaw PUSY, komputer

Przebieg zajęć:

Część I

 • Powitanie: rytualna Iskierka przyjaźni;
 • Wypowiedzi ustne: Jaki upominek podarowałbyś swojemu przyjacielowi, a jaki Tobie sprawiłby największą przyjemność?
 • Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć: przypomnienie poznanych reguł ortograficznych, omówienie prac domowych.

Część II

 • Omówienie zasad pisowni wyrazów z „u”;
 • Praca z tekstem: odczytanie tekstu, podkreślenie i zapamiętanie wyrazów z „u” na ich początku i na końcu (wg serii Ortograffiti).

Część III

 • Zapamiętywanie wyrazów z „u” na ich początku i na końcu: uczestnicy po kolei wypowiadają zapamiętane wyrazy, dokładając za każdym razem kolejne słowo oraz starając się nie opuścić żadnego z już wypowiedzianych;
 • Praca z zadaniami tekstowymi (wg serii Ortograffiti).

Część IV

 • Ćwiczenia ruchowe wg metody Dennisona - zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała (woda, myślenie o „X”, ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, oddychanie przeponowe - piórko, wahadło, rysowanie oburącz, alfabetyczne ósemki, aktywna ręka, motyl na suficie).

Część V

 • Zabawa PUSY – zastosowanie zasad pisowni wyrazów z „u”;
 • Trening ortograficzny przy komputerze;
 • Omówienie prac domowych;
 • Pożegnanie: rytualna Iskierka przyjaźni.

Zobacz także: Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)