Dzieci, ruch, muzyka/ fot. Fotolia

Warsztaty muzyczno – ruchowe dla przedszkolaków

Z myślą o integralnym rozwoju dzieci Fundacja Rodzice Przyszłości stworzyła projekt warsztatów muzyczno–ruchowych, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nie jest tajemnicą, że mózg dziecka w wieku przedszkolnym posiada ogromne zdolności plastyczne. Pozwalają one dziecku na wytworzenie licznych połączeń nerwowych, a co za tym idzie, naukę bogatego repertuaru zachowań już we wczesnym okresie życia.
Dzieci, ruch, muzyka/ fot. Fotolia

Kolejność mielinizacji dróg nerwowych odpowiada za rozwój dziecka

 Rozwój dziecka jest narzucony przez kolejność mielinizacji dróg nerwowych w organizmie. Już w chwili urodzenia aksony (części komórki nerwowej) są otoczone cienką osłonką mielinową. Pełna ich mielinizacja następuje stopniowo i w określonej kolejności. Dla właściwego rozwoju komórek mózgowych i połączeń między nimi podstawowe znaczenie ma właściwe odżywianie i ćwiczenia angażujące wszystkie zmysły. Właściwie dobrane ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej mogą w sposób zasadniczy wspomóc umiejętność uczenia się małego dziecka. W ciągu pierwszych lat życia dziecka tworzą się w mózgu główne drogi nerwowe umożliwiające nam naukę przez całe życie. Będą się one jeszcze rozwijać, lecz podstawy tworzone są właśnie w tym okresie.

Polecamy: Wpływ zabawy na rozwój dziecka

Dlatego też projekt Warsztatów Integralnego Rozwoju został stworzony z myślą o tych Najmniejszych – dzieciach, które nie zaczęły jeszcze swojej przygody z edukacją szkolną. Specjalnie dla nich zaproponowaliśmy nabywanie nowych umiejętności przez ruch i zabawę w przestrzeni. Dziecko jest istotą omnipotencjalną, co oznacza, że odczuwa świat całym sobą. Warsztaty ,które organizujemy zostały opracowane tak, aby oddziaływać na wszystkie możliwe zmysły, pobudzając dziecko do aktywności zarówno na polu fizycznym,emocjonalnym i umysłowym. Zdaniem psychologów techniki oddziaływania na wiele zmysłów jednocześnie (nazywane technikami polisensorycznymi i polimodalnymi) niezbędne są w terapii dzieci z deficytami rozwojowymi. Techniki mają na celu wyrównanie dysharmonii - zarówno u dzieci z autyzmem, specyficznymi zaburzeniami w rozwoju umiejętności szkolnych (dysgrafia, dysleksja, dysortografia), nadpobudliwością oraz niepełnosprawnością. Przez logopedów rekomendowane są przy specyficznych zaburzeniach rozwoju mowy i języka. U dzieci rozwijających się prawidłowo ćwiczenia takie pomagają przygotować się do nauki czytania, pisania i zdolności matematycznych, znacznie zwiększając potencjał ich mózgu.

Polecamy: Jak przygotować dziecko do pierwszego dnia w przedszkolu?

Rola muzyki i ruchu w Warsztatach Integralnego Rozwoju dziecka

Muzyka w połączeniu z ruchem wykorzystywana w Warsztatach Integralnego Rozwoju dziecka aktywizuje i stymuluje odpowiednie obszary mózgu. Dzięki czemu poprawia się jakość pracy mózgu: pozytywnie wpływa na procesy pamięci, orientację przestrzenną, twórcze myślenie, koordynację ruchową. Dodatkowo rozwija u dziecka wiedzę z zakresu odmienności kulturowej dzięki grze na różnych instrumentach afrykańskich oraz słuchania opowieści z życia dzieci mieszkających na innym kontynencie. Oprócz specjalnie opracowanej choreografii, pozwalającej na budowanie nowych połączeń mózgowych, dzieci mają możliwość poznania bogatego świata muzyki i różnorodności instrumentów – na każdych zajęciach maluchy mają okazję obcować z nowymi dźwiękami i instrumentami. Ponadto uczą się poczucia rytmu oraz odkrywają swoje muzyczne preferencje. Warsztaty mają charakter integracyjny, dlatego są też doskonałym sposobem na rozwijanie u dzieci umiejętności interpersonalnych. Fakt, że w zajęciach uczestniczą również rodzice, pozwala na budowanie silnej emocjonalnej relacji z dzieckiem, która stanowi najlepszy kapitał na dalsze lata życia dziecka.

Trening oddechowy

Podczas warsztatów instruktorzy zwracają uwagę na oddech dziecka, który ma kluczowe znaczenie. Zaopatruje on dziecko w niezbędną ilość tlenu podczas wysiłku fizycznego oraz umysłowego. Zbyt płytki oddech i jego wstrzymywanie w czasie skupiania się na czynności umysłowej lub fizycznej nie pozwala na wykorzystywanie pełnego potencjału mózgu dziecka. Poza tym dobrze przeprowadzony trening oddechowy pozwoli twojemu dziecku pokonywać napięcia wynikające z trudności życia codziennego w przyszłości.

Polecamy: Idea Integralnego Rozwoju - sposób na wychowanie szczęśliwego dziecka

A jaki ma związek muzyka z matematyką?

Badania wykazały, że ćwiczenia ruchowe w kole, w szeregu, układy zabaw rytmicznych w różnych figurach geometrycznych mają niebagatelne znaczenie w późniejszej nauce stosunków przestrzennych w geometrii. Czasowe ujmowanie różnych nut i porządkowanie czasu ich trwania przekłada się na mierzenie i porównywanie długości odcinków, a także pozwala na zrozumienie zjawiska wielokrotności w matematyce. Wspomagając nabywanie umiejętności matematycznych muzyka pomaga w procesie kształtowania pojęć liczbowych, poczucia czasu, pojęcia kierunku i położenia.Muzyka w połączeniu z ruchem posiada ogromne możliwości integracyjne, wpływając na sferę poznawczą, emocjonalną i motywacyjną, prowadzi do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Jednakże ważna jest systematyczność w wykonywaniu zalecanych ćwiczeń muzyczno–ruchowych, dlatego też cykl składa się z 8 warsztatów, a rodzice zachęcani są do powtarzania zabaw w domu, by uzyskać lepsze efekty. Zajęcia prowadzone przez zainspirowanych muzyką trenerów przyczyniają się do zainteresowania dziecka sztuką i odmiennością kulturową. Badania wykazały, że już 6-letnie dzieci znają niektóre stereotypy i wykazują uprzedzenia kulturowe. Wszelkie programy edukacji międzykulturowej, polegające na pokazywaniu fundamentalnych podobieństw dzieci z całego świata, pomagają eliminować uprzedzenia i wnoszą atmosferę równości i partnerstwa. W myśl zasady „przyszłość naszych dzieci jest w naszych rękach” zapewnijmy im takie środowisko, by mogły stać się serdecznymi, wyrozumiałymi i mądrymi ludźmi w przyszłości.

Więcej informacji na temat Warsztatów Integralnego rozwoju znajdziecie na stronie fundacji www.rodziceprzyszlosci.pl

Pod tym adresem można zobaczyć krótki film z prowadzonych zajęć.

Autor: Ewelina Grzych, psycholog współpracujący z Fundacją Rodzice Przyszłości