Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole

Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole

Praca z uczniem nadpobudliwym jest czasochłonna i obciążająca, a przy tym wymaga ugruntowanej wiedzy, zaangażowania oraz wyczucia pedagogicznego nauczyciela. Jak skupić uwagę dziecka w szkole i sprawić by słuchało poleceń?
/ 22.02.2010 09:33
Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole

Usadowienie ucznia w klasie

 • w pobliżu nauczyciela (biurka lub tablicy),
 • plecami do reszty kolegów,
 • nigdy przy oknie,
 • w towarzystwie dobrych uczniów, ale nie najlepszych przyjaciół,
 • z tyłu klasy, jeśli dziecko potrzebuje dużo przestrzeni - wtedy co 5 minut podchodź do ucznia i sprawdzaj jego pracę,
 • jasno określ granice przestrzenne dziecka, gdzie może się poruszać.

Skupianie uwagi dziecka

 • zadania i nauczane treści przekazuj w szybki, skrótowy, reporterski sposób, prezentuj je w „małych dawkach”,
 • wykorzystuj zegarek, kuchenny minutnik do odmierzania czasu, w którym ma być wykonane zadanie,
 • zamiast długich sesji ćwiczeniowych stosuj częste, ale krótkie i bardziej intensywne okresy ćwiczeń,
 • urozmaicaj zadania, przeplataj mniej interesujące fragmenty ciekawszymi,
 • wykorzystuj materiały, którymi można manipulować, „podotykać”,
 • organizuj aktywności angażujące ucznia, takie jak „czynna dyskusja”,
 • ilustruj materiał schematami, stosuj różne metody mnemotechniczne, wierszyki, powiedzonka,
 • zmniejsz ilość materiału przepisywanego z tablicy oraz książek.

Poznaj metodę treningu pamięci - akronimy i matryce

Poprawianie zdolności słuchania

 • przygotuj krótkie instrukcje, złożone z prostych i krótkich zdań,
 • powtarzaj instrukcje tak często, jak to jest potrzebne,
 • nakłaniaj ucznia do wielokrotnego powtarzania instrukcji po jej usłyszeniu,
 • informuj dziecko o tym, że komunikujesz ważne wiadomości („To jest ważne, proszę słuchaj…”, „To będzie na sprawdzianie…”),
 • korzystaj z pomocy wizualnych dla wzmocnienia przekazu ustnego.

Zobacz ćwiczenia percepcji słuchowej

Skuteczne wydawanie poleceń

 • wybierz polecenie, na którym Ci zależy i które jesteś gotowy wyegzekwować,
 • podejdź do dziecka,
 • zdobądź jego uwagę - dotknij go, spójrz w oczy, zawołaj po imieniu,
 • wydaj jednoznaczne polecenie w 2 – 3 słowach,
 • powtórz polecenie tyle razy, ile założyłeś,
 • poproś, by dziecko je powtórzyło,
 • dopilnuj wykonania polecenia – nie odchodź od dziecka zanim nie skończy.

Kontrola notatek po zakończeniu zajęć

Dopilnuj, by notatki w zeszycie były kompletne, a w szczególności zawierały:

 • notatki z lekcji (jeśli dziecko nie jest w stanie jej zapisać - może być skrócona),
 • zapisaną pracę domową – zarówno ustną, jak i pisemną (jeśli nic nie jest zadane – formułę „nic do zrobienia”),
 • informację o wszelkich nietypowych sytuacjach (planowana wycieczka, akademia),
 • datę sprawdzianu i wymagany zakres materiału.

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska - Łaz

Źródło: Hallowel E., Ratey J. W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. Natowska H. Wychowanie dziecka nadpobudliwego. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Wolańczyk T., Kołakowski A., Pisula A., Skotnicka M. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Objawy i sposoby pomocy.