POLECAMY

Ćwiczenie percepcji słuchowej

Ćwiczenia percepcji słuchowej możemy zacząć od jak największej ilości spontanicznych, swobodnych rozmów z dzieckiem na różne tematy, podczas codziennych czynności. Odkryjemy w ten sposób pozytywną stronę gadulstwa, ale i popracujemy nad poczuciem pewności siebie u dziecka.
Ćwiczenie percepcji słuchowej

Oto propozycje ćwiczeń:

 • opisy obrazków,
 • opowiadanie historyjek obrazkowych,
 • słuchanie bajek, opowiadań,
 • wymyślanie zakończenia do opowiadań, bajek,
 • opowiadanie treści usłyszanych bajek i opowiadań,
 • kończenie zdań,
 • nauka na pamięć wierszyków, piosenek, rymowanek i ich prezentowanie,
 • rozwiązywanie, układanie zagadek,
 • odtwarzanie rytmu (klaskaniem, pukaniem itp.),
 • odtwarzanie rytmiczne układów przestrzennych (dziecko wystukuje ołówkiem o blat stołu układ złożony np. z klocków),
 • dobieranie układu przestrzennego do usłyszanego rytmu,
 • graficzne przedstawianie układu dźwięków (rysowanie kropek, kresek itp.),
 • rozpoznawanie odgłosów otoczenia (szelesty, szmery, stuknięcia), ich naśladowanie i lokalizacja,
 • rozpoznawanie odgłosów przyrody (szum deszczu, śpiew ptaków itp.),
 • rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez upadające lub uderzające o siebie przedmioty (np. pęk kluczy, klocki, łyżeczka),
 • rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez instrumenty,
 • wyodrębnianie zdań, wyrazów w wypowiedziach,
 • uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami,
 • powtarzanie ciągów słownych i zdań,
 • tworzenie rymu do podanego wyrazu,
 • układanie rymowanek,
 • kojarzenie głoski z literą (głoska – słyszana, litera – zapisana, np. słowo „grzyb” to 4 głoski: g-rz-y-b, ale 5 liter: g-r-z-y-b),
 • różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych ze słuchu (np. b - p, d - t),
 • różnicowanie wyrazów podobnych, różniących się głoskami opozycyjnymi (np. data – tata),
 • dobieranie wyrazów rymujących się lub kończących się tą samą sylabą,
 • dobieranie par obrazków według pierwszej głoski, tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski,
 • dzielenie wyrazów na sylaby, wyklaskiwanie w rytm wypowiadanych sylab,
 • śpiewanie wyrazów i piosenek sylabami,
 • określanie długości wyrazów na podstawie liczby sylab,
 • tworzenie wyrazów przez dodanie lub odjęcie sylaby,
 • wykrywanie różnic i podobieństw w wyrazach (pierwsza i ostatnia głoska, liczba głosek, liczba sylab),
 • łączenie głosek w słowa (m – a – m – a: mama),
 • rozkładanie słów na głoski (mama: m – a – m – a),
 • układanie z klocków literowych prostych wyrazów,
 • dobieranie podpisów do obrazków,
 • różnicowanie słów podobnie brzmiących (wskazywanie obrazków po usłyszeniu ich nazw, np. dom - tom),
 • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby (odgadywanie nazwy obrazka na podstawie podanej sylaby początkowej),
 • układanie zdań z podanymi wyrazami,
 • i wiele innych… (wedle własnego pomysłu).
 • Zobacz także: Dysleksja a nauka języków obcych

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)