Praca z dzieckiem ADHD w domu

Praca z dzieckiem ADHD w domu

Praca rodziców z nadpobudliwym dzieckiem w domu jest równie obciążająca i wymagająca, jak praca szkolna. Tak - wydawałoby się - prozaiczne zajęcie, jak odrabianie lekcji, w wielu przypadkach okazuje się być rzeczą nader trudną, a często niewykonalną. Są jednak pewne sposoby radzenia sobie w tej sytuacji.
/ 24.02.2010 12:02
Praca z dzieckiem ADHD w domu

Jak odrabiać lekcje z nadpobudliwym dzieckiem?

Nakłonienie dziecka do odrabiania lekcji:

 • Wspólne umówienie się na konkretną godzinę i ustalenie konsekwencji, w razie niedotrzymania umowy (zakaz oglądania telewizji tego wieczora),
 • „Konsekwencja cykająca” - każde 5 minut spóźnienia oznacza utratę 5 minut z czasu przeznaczonego na oglądanie telewizji.

Ograniczenie jak największej ilości bodźców dopływających do dziecka:

 • utrzymywanie pomieszczenia w spokojnych, pastelowych barwach, bez krzykliwych wzorów,
 • ustawienie biurka przodem do pustej, gładkiej ściany, pozostawienie na nim tylko przyborów koniecznych do nauki (książka, zeszyt, długopis),
 • zamknięcie okna, zasunięcie zasłon w łagodnych kolorach, opuszczenie żaluzji (ograniczenie bodźców słuchowych i wzrokowych z podwórka),
 • wyprowadzenie wszystkich zwierząt domowych do innego pokoju,
 • wyłączenie telewizora oraz innego sprzętu grającego (wyjątek stanowi spokojna muzyka, dostarczająca bodźców „tła”, pomocnych w skupieniu).

Polecamy: jak pomagać dziecku w nauce oraz zasady dobrej organizacji pracy ucznia.

Zwiększenie zdolności koncentracji dziecka:

 • robienie kilku - kilkunastominutowych przerw w pracy, gdy dziecko wyczerpie już swoje możliwości skupienia uwagi,
 • w momencie zadziałania bodźca rozpraszającego, ponowne przywołanie uwagi – „pisz dalej”, „spójrz w zeszyt”, postukanie w zeszyt palcem,
 • dopilnowanie, aby w czasie przerwy dziecko nie rozpoczęło czynności, od której będzie je trudno oderwać,
 • powolne i stopniowe wydłużanie jednorazowego czasu pracy, zawsze za zgodą dziecka (o kilka minut w ciągu miesiąca lub nawet kwartału),
 • zapobieganie rozpraszaniu się dziecka przez zaciekawienie go, przedstawienie tematu zadania w nowy interesujący sposób.

Zobacz także:  zestaw ćwiczeń, które poprawią koncentrację Twojego dziecka.

Instrukcja pakowania tornistra:

 • Wspólnie z dzieckiem zabieramy plan lekcji na następny dzień.
 • Prosimy dziecko, by pakowało do teczki każdy przedmiot po kolei, pokazując nam każdy wkładany zeszyt, czy podręcznik.
 • Sprawdzamy zawartość piórnika.
 • Orientujemy się, czy potrzebne są inne nietypowe rzeczy (strój gimnastyczny, przybory na plastykę, technikę).
 • Ustalamy zasadę, że po spakowaniu plecaka, dziecko nie może go już samodzielnie otwierać, ani wyjmować z niego żadnych przedmiotów!

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska-Łaz

Źródło: Hallowel E., Ratey J. W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych, Natowska H. Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wolańczyk T., Kołakowski A., Pisula A., Skotnicka M. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Objawy i sposoby pomocy.