O czym pamiętać wychowując dziecko niepełnosprawne

O czym pamiętać wychowując dziecko niepełnosprawne

Istnieje takie opowiadanie, które mówi o tym w jaki sposób Bóg wybiera rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wybiera On osoby silne, zdecydowane, zaradne, takie, którym się wszystko udaje. A tu nagle los zsyła im takie nieudane dziecko. I wcale nie chodzi tu o to, by ukazać złośliwość losu, ale by pokazać jak trudno jest zmierzyć się z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego – nie jest to zadanie dla każdego.
/ 15.03.2010 19:40
O czym pamiętać wychowując dziecko niepełnosprawne

Kiedy już rodzice oswoją się z myślą o niepełnosprawności własnego dziecka, zbiorą wystarczającą ilość informacji na temat pomocy, przychodzi codzienność – czyli to wszystko w czym terapeuci nie zastąpią rodziców. Terapeuta będzie z dzieckiem ćwiczył – rodzic będzie je wychowywał.

Najczęstsze błędy wychowawcze popełniane przez rodziców dzieci niepełnosprawnych

Niepełnosprawność to pewien brak, niedoskonałość, która w oczach osób zdrowych i pełnosprawnych stawia ludzi niepełnosprawnych na straconej pozycji. To najgorsze co mogą zrobić rodzice – niepełnosprawność może utrudnić życie ale nie zwalnia z samodzielności, odpowiedzialności i konieczności podejmowania wysiłków. Dlatego choć serce pęka – wymagaj, bądź konsekwentny. Nie pozwól, by Twoja pociecha stała się roszczeniowa – jestem niepełnosprawny, zatem należy mi się…

Wychowanie – inwestycja w przyszłość

Polecamy:  Konsekwencja w działaniu

Dziś Twoje dziecko jest jeszcze małe, ale za kilka lat będzie nastolatkiem i dorosła osobą, nie uniknie też kontaktu z innymi ludźmi. Ty też nie zawsze będziesz mógł stać na straży dobra i bezpieczeństwa Twojego dziecka. Do czego zatem należy dążyć: naucz swoje dziecko nawiązywania kontaktów, szanowania siebie i innych, samodzielności i zaradności. Motywuj dziecko do nauki na miarę jego możliwości, dbaj o jego zdrowie i wyrabiaj w nim nawyki higieniczne i zdrowotne, zadbaj o rozwój moralny. Twoje dziecko musi wiedzieć jakich zachowań się wystrzegać – bo godzą one w dobro innych i ich samych, musi odróżniać dobro od zła, umieć informować o wyrządzonych mu krzywdach. Wypracuj w miarę w możliwości dziecka czytelny sposób porozumiewania się z innymi.