dziecko w szkole fot. Fotolia

Likwidacja gimnazjów - reforma edukacji PiS

Zobacz, jakie zmiany szykują się w polskim szkolnictwie! 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie licea!
dziecko w szkole fot. Fotolia
Od 1999 roku polski system edukacyjny oparty jest na 3 - stopniowym nauczaniu. I szczebel to szkoła podstawowa, kolejny to gimnazjum, zaś ostatni to liceum, technikum lub szkoła zawodowa. Po 17 latach funkcjonowania tego systemu, politycy PiS chcą go zmienić. Poznaj najnowszy projekt minister – Anny Zalewskiej, który został przedstawiony na konferencji edukacyjnej w Toruniu.

Likwidacja gimnazjów 

Politycy PiS chcą wprowadzić dwustopniowy system edukacyjny. Po 8-letniej szkole podstawowej, uczeń będzie mógł wybrać 4-letnie liceum, 5-letnie technikum lub szkołę branżową. Usunięcie gimnazjum ma być sposobem na uratowanie potencjału polskiej edukacji.
Ta nowa struktura, do której będziemy dążyć, to szkoła powszechna, liceum, technikum i szkoła branżowa. Szkoły powszechne wg reformy to klasy I-VIII z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV . Klasa I i VII będą prowadzone wg nowej podstawy programowej. W klasach V-VIII będzie obowiązywał "poziom gimnazjalny". Następnie uczniowie będą mieli do wyboru czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum lub dwustopniową szkołę branżową. Celem reformy w obliczu katastrofalnego niżu demograficznego jest uratowanie potencjału polskiej edukacji.
- Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej

Więcej historii i obowiązkowy wolontariat

Kolejną zmianą ma być wprowadzenie większej ilości godzin lekcji historii oraz obowiązkowy wolontariat, który ma wpłynąć na charakter i postawę młodego człowieka. W bibliotekach wiejskich pojawić się mają nowe książki, a program nauczania wzbogacony zostanie o lekcje historii, języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie.
Wolontariat ma być nauką odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. To nie tylko akcje charytatywne. Wolontariat to też robienie zakupów sąsiadce. 
- Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej

Jak było kiedyś? 

Przypominamy, że obecny system edukacji to wynik reformy z 1999 roku, która była jedną z elementów tzw. czterech reform Marka Belki i miała na celu poprawę jakości nauczania.
Cele, jakie przyświecały reformie edukacji z 1999 roku to:
  • Zamiany ustroju szkolnego - system oświaty został zmieniony z 2-stopniowego na 3-stopniowy. Szkoła podstawowa została skrócona do 6 lat, pojawiło się gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna (liceum, technikum, szkoły zawodowe). 
  • Reforma programowa - każdy przedmiot został opatrzony programem nauczania. 
  • Zmniejszenie nierówności edukacyjnych - pod uwagę wzięto dzieci wiejskie i z małych miast. Odpowiedzią na te problemy miało stać się gimnazjum – dobrze wyposażone, zmniejszające nierówności, oddzielające dzieci od młodzieży w trudnym wieku dojrzewania. 
PiS proponuje więc powrót do systemu sprzed 1999 roku, który oparty był na 8-letniej szkole podstawowej, liceum, technikum lub szkole zawodowej. Nowa struktura nauczania ma wejść w życie od roku szkolnego 2022/2023

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj: