POLECAMY

Zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to działania określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowane do dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Zadania te są realizowane na terenie poradni psychologiczno – pedagogicznych szkół i przedszkoli. Pomoc ta jest całkowicie bezpłatna, chyba że chcesz skorzystać z prywatnej poradni – będziesz musiał zapłacić.
Zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Na czym polega pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Są to wszelkie działania diagnostyczne, które pozwalają określić potrzeby edukacyjne dziecka, sytuację wychowawczą rodziny, przyczyny problemów wychowawczych. Są to również działania profilaktyczne obejmujące edukację prozdrowotną, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to również udzielanie wsparcia dzieciom z trudnościami w uczeniu się jak i dzieciom wybitnie uzdolnionym, doradztwo zawodowe – pomoc przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, łagodzenie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, wyrównywanie szans edukacyjnych, dostosowywanie wymagań edukacyjnych do zaleceń zawartych w dokumentach wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej

By realizować powyższe zadania w szkołach i przedszkolach zatrudniani są psychologowie i pedagodzy, prowadzone są poradnie psychologiczno – pedagogiczne i specjalistyczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne (zajmujące się określonym problemem, np. dziećmi z wadą słychu, młodzieżą uzależnioną).

Polecamy: Dokumenty wydawane przez poradnie 2

W jakiej sytuacji skorzystać z pomocy

Pomoc adresowana jest do dzieci, rodziców i nauczycieli. Na wniosek rodziców dzieci są diagnozowane w kierunku trudności w uczeniu się, wybitnych zdolności, trudności wychowawczych. Zatem jeśli niepokoi Cię zachowanie dziecka – było pogodne i radosne, a ostatnio jest smutne i apatyczne, zaczęło się źle uczyć, nie ma przyjaciół lub wręcz przeciwnie spędza z nimi cale dnie, możesz skorzystać z pomocy.

Jeśli dla Twojego dziecka wymagana jest określona pomoc ze strony szkoły z uwagi na zalecenia poradni – powinna być ona zrealizowana w ramach przepisów mówiących o sposobach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zobacz także: Oswoić psychologa - czyli nie taki diabeł straszny

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)