POLECAMY

Dziewczęce talenty – jak je odkryć i rozwijać?

Wszyscy jesteśmy uzdolnieni w jakimś kierunku. Jak sklasyfikować talent? Jak rozwijać zdolności Twojej córki? Czym się kierować przy wyborze zajęć pozaszkolnych? Kontynuować rodzinne tradycje, a może spróbować czegoś nowego?
Dziewczęce talenty – jak je odkryć i rozwijać?

Otwórz córkę na sport

Umożliwiając córce wypróbowanie wielu różnych zajęć już od wczesnego dzieciństwa, możesz zaobserwować, czy przejawia ona jakiekolwiek zainteresowanie w danej dziedzinie. Nie chodzi tutaj jedynie o jej wrodzone talenty; ważne są również jej preferencje co do tych talentów.

Przykładowo niektóre dziewczynki mogą cechować się budową ciała typową dla długodystansowców — szczupłą sylwetką i długimi nogami — ale jeśli nie znoszą biegać, nie będą mogły rozwijać tego talentu.

Dlatego powinieneś mieć otwarty umysł i zapoznawać córkę zarówno z takimi formami aktywności, które wydają się w jej przypadku oczywiste, jak i z takimi, które nie wydają się już tak oczywiste.

Polecamy: Dieta dla młodego sportowca 

 Sportowe tradycje

Niektóre rodziny kultywują długotrwałe tradycje wychowywania dziewcząt, które osiągają świetne wyniki w tenisie (talent sportowy) albo są świetne w malowaniu obrazów olejnych (talent artystyczny). Jeżeli jesteś członkiem takiej właśnie rodziny, to naturalnie oczekujesz, że córka również będzie przejawiać zdolności i skłonności w tym kierunku.

 Inne rodziny pragną zerwać ze swoimi tradycjami. Być może niektórzy członkowie takiej rodziny mieli nie do końca dobre doświadczenia co do skali swojego talentu, kiedy próbowali pójść w ślady swoich rodziców. Pragną więc spróbować czegoś nowego i chcą, żeby ich córki spróbowały sił w nowych dziedzinach. W takich przypadkach pomocne jest zrozumienie, że talent jest określony zarówno przez naturę, jak i przez wychowanie.

Trzeba też dać córce okazję do wykazania się talentami, jakimi jest obdarzona. W grę wchodzą również względy praktyczne, takie jak preferencje Twojego dziecka i dostępne w Twojej okolicy treningi, które mogłyby być dla niego korzystne i których cena mieściłaby się w Twoich możliwościach — tak w sensie finansowym, jak i czasowym.

Polecamy: Jak dobrać idealną bajkę dla dziecka?

Talenty bywają różne

Oprócz różnorodnych talentów artystycznych albo sportowych, jakie odkryłeś już u swojej córki, przyjrzyj się również, jak radzi sobie w szkole, gdzie jej zdolności mogą być już bardzo wyraźne. Uczniów można klasyfikować zgodnie z następującymi kategoriami:

  • Ogólnie uzdolniony intelektualnie: Te dzieci cechują się bogatym słownictwem i wysokim IQ. Przynoszą doskonałe stopnie i radzą sobie bardzo dobrze z każdym wybranym przez siebie przedmiotem.
  • Szczególny talent naukowy: Te dzieci przejawiają talent w jednym lub w dwóch przedmiotach i radzą sobie z nimi nadzwyczaj dobrze, natomiast w innych przedmiotach osiągają przeciętne wyniki.
  • Talent w sztukach plastycznych: Te dzieci przejawiają ogromny potencjał w rysowaniu, malarstwie i w rzeźbie oraz odznaczają się wysokim poziomem kreatywności.
  • Talent w sztuce scenicznej: Te dzieci cechują się niezwykłymi zdolnościami do gry aktorskiej, śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, komponowania muzyki oraz pisania tekstów.
  • Twórczy talent: Te dzieci przejawiają swoje zdolności w ustnych, pisemnych i niewerbalnych środkach wyrazu oraz mają wiele oryginalnych pomysłów. Cechują się skomplikowanym sposobem myślenia i nieograniczoną wyobraźnią.
  • Talent przywódczy: Te dzieci przejawiają wybitny talent w organizowaniu innych osób, w przewodzeniu im i w wywieraniu na nie wpływu. Często cieszą się wśród swych rówieśników opinią ludzi, którzy osiągają swoje cele, i odznaczają się cechami osobowości, które przyciągają stronników.

Jak widać po tej klasyfikacji, różne talenty mogą być wykryte wcześnie.

Fragment pochodzi z książki  "Córka doskonała. Jak wychować mądrą i szczęśliwą kobietę. Poradnik bez kantów" autorstwa Eriki V. Shearin Karres i Rebeki Rutledge. Wykorzystanie za zgodą wydawcy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)