Reaguj natychmiast na pierwsze oznaki zbliżającej się złości u Twojego dziecka

Co zrobić, gdy dziecko mało mówi?

Komunikacja jest bardzo ważnym aspektem naszego funkcjonowania. Służy wyrażaniu potrzeb, emocji, komentowaniu wydarzeń, pomaga w zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie, porządkuje myślenie.
/ 02.09.2010 08:25
Reaguj natychmiast na pierwsze oznaki zbliżającej się złości u Twojego dziecka

Okres głużenia - jak dziecko mówi

Pierwsze półrocze życia to okres tzw. głużenia - dziecko wydaje gardłowe dźwięki, przeciąga samogłoski, pokrzykuje.

Najczęściej między 6-7 miesiącem życia wchodzi w okres gaworzenia - pojawiają się ciągi sylab „ma-ma-ma” , „da-da –da”, „ba-ba-ba” itd.

Pod koniec pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze określenia używane ze zrozumieniem np. „bach” gdy coś spadnie, „brum brum” na samochód, odgłosy zwierzątek.

Roczne dziecko powinno mówić pierwsze wyrazy typu ; mama(do mamy), tata( do taty), da (gdy coś chce) itp.

Stopniowo przybywa wyrazów, pojawiają się pierwsze proste połączenia. Dwulatek powinien mówić prostymi zdaniami.

Jakie główne czynniki składają się na możliwość mówienia?

 • gotowość do kontaktu werbalnego z otoczeniem
 • sprawność narządu artykulacyjnego
 • rozumienie mowy
 • prawidłowo funkcjonujący słuch
 • funkcjonowanie intelektualne

Jeśli dziecko nie mówi lub jak na swój wiek mało mówi -należy przyjrzeć się wymienionym wyżej czynnikom i próbować wzmacniać poszczególne aspekty w formie codziennych zabaw z dzieckiem. 

Zobacz też : Czym są rozwijanki?

Sposoby wspierania rozwoju mowy u dziecka w warunkach domowych to przede wszystkim:

 • budowanie sytuacji dialogu w kontakcie z dzieckiem (ja mówię/ty mówisz, ja coś robię/ty coś robisz, sytuacje naprzemienności)
 • zabawy z wykorzystaniem różnych dźwięków, stymulacja słuchowa
 • ograniczanie smoczka, wprowadzanie utrudnień technicznych w jedzeniu
 • zabawy stymulujące rozumienie poleceń słownych(pierwsze polecenia typu gesty- np. „pa-pa”,” brawo”, „przybij piątkę”, stopniowo rozpoznawanie przedmiotów
 • „gdzie jest piłka, lala, miś?”, rozpoznawanie obrazków, rozpoznawanie czynności)
 • łączenie zabaw stymulujących rozumienie poleceń słownych z manipulacją, ruchem
 • zabawy buzią (naśladowanie dźwięków, min, cmokanie, kląskanie, dmuchanie, zabawy przed lustrem)

Jeśli mimo zabaw ukierunkowanych na rozwój mowy nie rozwija się komunikacja werbalna u dziecka należy skontaktować się ze specjalistą-psychologiem dziecięcym, logopedą.

Zobacz też : Co zrobić, kiedy dziecko zgrzyta zębami