To będzie rewolucja w prawie pracy. Zmiany obejmą miliony Polaków niezależnie od formy umowy

To będzie rewolucja w prawie pracy. Zmiany obejmą miliony Polaków niezależnie od formy umowy fot. Adobe Stock, REDPIXEL
Rząd chce zmienić zasady liczenia stażu pracy. Powstał już projekt ustawy regulującej tę kwestię, a proponowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Jak będzie liczony staż pracy? Co ta zmiana oznacza dla pracodawców i pracowników? Jak do tej pory liczony był staż pracy?
/ 10.07.2024 13:26
To będzie rewolucja w prawie pracy. Zmiany obejmą miliony Polaków niezależnie od formy umowy fot. Adobe Stock, REDPIXEL
Nowe zasady obliczania stażu pracy mogą obowiązywać od 2026 roku.
 
Spis treści:
  1. Nowe zasady liczenia stażu pracy
  2. Jak obecnie liczy się staż pracy? 
  3. Zmiana zasad liczenia stażu pracy – co to oznacza dla pracodawców?
 

Nowe zasady liczenia stażu pracy

Zgodnie z projektem do stażu pracy będą wliczane okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą JDG, wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług i pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.
 
Okresy te będą wliczane do stażu pracy pod warunkiem, że osoba będzie podlegać w tym czasie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowego, co ma potwierdzić zaświadczenie z ZUS.
 
Ustawodawca pamiętał też o osobach korzystających z ulg. Jak podaje portal bezprawnik.pl, w niektórych przypadkach będą wliczane okresy, gdy osoba nie podlegała tym ubezpieczeniom, ale z reguły powinna im podlegać. Chodzi np. o przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi na start (przez pierwsze pół roku płacą tylko składkę zdrowotną). To samo będzie dotyczyć osób, które korzystają z zerowego PIT-u (osoby do 26 roku życia). 

Jak obecnie liczy się staż pracy? 

Staż pracy wpływa na uprawnienia pracownicze, które ma się na umowie o pracę. Chodzi choćby o wymiar urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, ale również wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy pośmiertnej. Wielu pracodawców uzależnia też od długości stażu pracy np. wypłatę nagrody jubileuszowej.  
 
Zgodnie z obecnymi przepisami do stażu pracy nie wlicza się okresu prowadzenia działalności gospodarczej czy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 

Zmiana zasad liczenia stażu pracy – co to oznacza dla pracodawców?

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, niektóre przedsiębiorstwa będą musiały się liczyć z koniecznością wyższych kosztów wynagrodzeń z powodu wyższych dodatków stażowych i odpraw. 
 
Dla pracowników zmiany w obliczaniu stażu pracy będą oznaczać możliwość szybszego uzyskania prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. Może też im ułatwić staranie się o prace na stanowiskach, w których jest wymagany określony staż pracy. 
 
Czytaj także:

 

Redakcja poleca

REKLAMA