Święto wypada w weekend - dzień wolny fot. Fotolia

Święto wypada w weekend - dzień wolny

Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy.
Milena Oszczepalińska / 20.10.2014 08:21
Święto wypada w weekend - dzień wolny fot. Fotolia

W Polsce obecnie mamy 13 dni w roku ustawowo wolnych od pracy, poza sobotami i niedzielami oczywiście. Jeżeli wypadają one w dzień powszedni, sprawa jest prosta - nie musimy tego dnia iść do pracy, nie musimy też odrabiać go w żaden inny dzień. Jak sytuacja wygląda natomiast w przypadku, kiedy dzień świąteczny wypada w weekend?

Zmienne przepisy

Ustawodawstwo w Polsce nie jest sztywne i raz uchwalone przepisy nie muszą wcale obowiązywać bez końca. Tak jest np. w przypadku ustawowych wolnych dni. Do 2010 roku zgodnie z prawem w Polsce było 12 świąt, które obligatoryjnie stanowiły dzień wolny od pracy. Od września 2010 roku dodano kolejny dzień - Święto Trzech Króli.

Za tą zmianą poszła następna - dotychczas jeżeli wolny ustawowo dzień pracy wypadał w sobotę, pracownikowi przysługiwał dodatkowy dzień wolny w dniu powszednim z tego tytułu. Po wprowadzeniu 13 wolnego dnia zmieniono tę zasadę i pracownicy utracili przywilej odbierania wolnego dnia za święto, które wypadało w sobotę.

Decydujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Taka sytuacja bardzo szybko (w 2012 roku) uległa znowu zmianie, ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał, że zabranie przywileju odebrania wolnego dnia za święto wypadające w sobotę jest niezgodne z polską Konstytucją. W efekcie sytuacja stała się jeszcze bardziej korzystna dla pracowników - od tego czasu mamy w Polsce 13 dodatkowych dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy i jeżeli któryś z tych dni wypada w sobotę, możemy odebrać go sobie w każdy dowolny dzień powszedni.

Przywilej dla pracujących na etacie

Przepisy zawarte w kodeksie pracy, w tym te regulujące ilość dni wolnych, dotyczą osób objętych stosunkiem pracy, czyli są zatrudnieni na umowę o pracę. W związku z tym jeżeli pracujesz na inną umowę, np. zlecenie lub o dzieło, musisz pamiętać, że te przepisy nie dotyczą cię. Jeżeli natomiast jesteś pracownikiem etatowym, bez żadnych przeszkód możesz odebrać sobie dzień wolny np. za przypadający w tym roku w sobotę dzień 1. listopada.

Ile dni w roku faktycznie przepracowujemy?

W 2014 roku łączna liczba dni, które musimy przepracować, wynosi 252. W związku z tym do dyspozycji mamy 113 dni wolnych (uwzględniając soboty, niedziele i dni wolne ustawowo).

Zobacz też: