Ocena okresowa w firmie - co zmienia i jak wpływa na pracownika fot. Fotolia

Ocena okresowa w firmie - co zmienia i jak wpływa na pracownika

Jak ta ocena może wpłynąć na twoją dalszą pracę?
Milena Oszczepalińska / 19.02.2015 06:18
Ocena okresowa w firmie - co zmienia i jak wpływa na pracownika fot. Fotolia

W twojej firmie istnieje zasada, że co jakiś czas przeprowadzane są oceny okresowe. Ty jednak pracujesz tam od niedawna i martwisz się, czym taka rozmowa może skutkować? Nie obawiaj się przedwcześnie. Oceny okresowe mają wiele celów, niekoniecznie muszą oznaczać chęć zwolnienia kogokolwiek.

Czym jest ocena okresowa?

Ocena okresowa jest doskonałą metodą weryfikacji umiejętności i kompetencji pracowników do wymagań, jakie obowiązują na zajmowanych przez nich stanowiskach. Praca na każdym konkretnym stanowisku powinna spełniać określone standardy. Pracodawcy muszą w jakiś sposób sprawdzać, czy te standardy jakości pracy są faktycznie spełniane.

Nie zawsze jest tak, że pracownik, który został zatrudniony na dane stanowisko, od początku posiadał wszelkie niezbędne kompetencje. Być może zaczynał os stażu lub dano mu szansę na rozwój. Ocena okresowa weryfikuje, czy dana osoba rozwinęła się w pożądanym kierunku i na jakim poziomie w danym momencie są jej kompetencje.

Po co przeprowadza się oceny okresowe w firmach?

Powodów może być wiele, jednak najczęściej przeprowadza się je po to, by:
  • odpowiednio zarządzać personelem i kierować ich do stosownych działów;
  • weryfikować postępy pracowników zajmujących określone stanowiska;
  • sprawdzać, czy spełniane są standardy pracy, założone jako niezbędne na poszczególnych stanowiskach;
  • zaplanować, jakie szkolenia są najbardziej potrzebne, tzn. z czym pracownicy sobie nie radzą

Jak ocena okresowa może wpłynąć na pracownika?

Wynik oceny okresowej może mieć decydujące znaczenie dla zatrudnionych w firmie pracowników. Raczej nie przeprowadza się ich po to, by mieć pretekst do zwolnienia kogokolwiek, ale jeśli wynik takiej oceny będzie zupełnie niezadowalający, taki pracownik może spodziewać się zwolnienia. Oczywiście firmy w większości nie stosują w takim przypadku zwolnień od razu, po jednej niekorzystnej ocenie okresowej, ale traktują ją jak sygnał ostrzegawczy dla leniwych pracowników. Kolejna negatywna ocena może już skutkować zwolnieniem.

Z drugiej strony, jeśli wynik oceny okresowej będzie zaskakująco dobry, taki pracownik może liczyć na podwyżkę wynagrodzenia, uzyskanie jakichś dodatków pozapłacowych lub nawet awans.

Ocena okresowa pracownika nie tylko sprawdza jego dotychczasowy rozwój, lecz także może mieć wpływ na jego dalszy ciąg. Pracownik może być skierowany na jakieś szkolenia, warsztaty, które zdecydowanie powiększą jego kompetencje. A wyszkolony, dobrze przygotowany pracownik z pewnością będzie dużym pożytkiem dla firmy.

Zobacz też: