POLECAMY

Takie zachowanie twojego szefa jest karalne!

Sprawdź, na co nie musisz wcale pozwalać szefowi. Grożą mu za to poważne konsekwencje.
Takie zachowanie twojego szefa jest karalne! fot. Fotolia

Twój szef ciągle dopuszcza się nadużyć i w ogóle nie dba o prawa twoje ani twoich kolegów z pracy? Nie musisz być bezsilna. Polskie prawo zakazuje pewnych zachowań i przewiduje wysokie kary za dopuszczanie się działań zabronionych. Sprawdź, czego twój pracodawca nie powinien stosować, jeśli nie chce zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Jakie zachowania pracodawców są karalne?

 • Uporczywe lub złośliwe działanie lub zaniechanie, które jest działaniem celowym, specjalnie zmierzającym do utrudnienia pracy podwładnych lub szykanowania ich.
 • Odmowa przywrócenia do pracy, mimo że stosowny organ wydał nakaz ponownego zatrudnienia danego pracownika.
 • Wymuszenie na pracowniku podpisania umowy o cywilnoprawnej, czyli np. zlecenie bądź o dzieło, w przypadku, gdy tak naprawdę pracownik powinien mieć umowę o pracę, ponieważ zakres jego obowiązków i forma ich wykonywania jednoznacznie na to wskazują.
 • Brak pisemnego potwierdzenia zawartej ustnie umowy o pracę. Umowa o pracę jest ważna, niezależnie od tego, czy zostaje zawarta pisemnie czy ustnie. W tym drugim przypadku jednak pracodawca ma obowiązek pisemnego potwierdzenia wszystkich ustaleń na temat zatrudnienia danej osoby. Uzgodnione muszą być: rodzaj pracy, miejsce pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, data rozpoczęcia pracy.
 • Ukaranie pracownika w inny sposób, niż przewidują to przepisy kodeksu pracy stosownie do danej sytuacji. Jedynymi możliwymi karami, jakie pracodawca może wystosować wobec pracownika są: upomnienie, nagana, kara pieniężna (nie może ona przekraczać jednorazowo kwoty jednodniowego wynagrodzenia pracownika).
 • Zatrudnianie kobiet w warunkach uciążliwych lub wymagających użycia zbyt dużej siły.
 • Wypowiedzenie umowy kobiecie w ciąży, przebywającej na urlopie wychowawczym, osobie będącej w okresie ochronnym.
 • Wymaganie od kobiet w ciąży pracy w godzinach nadliczbowych lub w godzinach nocnych.
 • Odmowa udzielenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego kobiecie, której się taki urlop należy z tytułu wypracowanego stażu pracy.
 • Odmowa udzielenia płatnego zwolnienia z pracy w wymiarze 2 dni w roku z powodu posiadania dzieci poniżej 14 roku życia.
 • Naruszenie obowiązującego czasu pracy, który zgodnie z przepisami nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
 • Zmuszanie pracowników do pracy z odstępami mniejszymi niż 11 godzin na dobę między jednym dniem pracy a kolejnym.
 • Wymuszanie na pracowniku pracy w godzinach nadliczbowych przekraczających wymiar 150 godzin w ciągu roku kalendarzowego.
 • Niewypłacanie pensji w terminie.
 • Bezpodstawne obniżanie wysokości pensji, bez zgody ani wiedzy pracownika.
 • Niewypłacanie należnych dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych lub nocnych.
 • Zaniżenie wymiaru urlopu, jaki przysługuje pracownikowi.

Jakie kary czekają na nieuczciwych pracodawców?

W zależności od tego, jakiego niedopuszczalnego czynu dopuścił się twój szef, może zostać ukarany:
 • grzywną;
 • koniecznością zapłacenia odszkodowania poszkodowanemu pracownikowi;
 • karą ograniczenia wolności;
 • karą pozbawienia wolności.
Szczegółowe informacje na temat tego, jakie kary czekają na nieuczciwych pracodawców znajdują się w kodeksie pracy. Są jednak one na tyle wysokie i niewygodne, że jeśli tylko wspomnisz szefowi o nich, gdy będzie chciał wymusić od ciebie niedopuszczalne zachowanie, na pewno gruntownie sobie to przemyśli, zanim wprowadzi swój plan w czyn.

Zobacz też:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/4 miesiące temu
Jasne że jest karalne ale mało kto bez pomocy prawnika się postawi, wiem po sobie... Jakby kto s chciał to w Gliwicach Kancelaria Adwokat Wojas-Pawlak się specjalizuje w takkich sprawach, sama korzystałam :)
/2 lata temu
Artykuł tak naiwy..ze aż smieszny. Wszelkie przejawy buntu czy nie posłuszeństwa mogą skończyc sie tylko jednym - odejściem z pracy lub zwolnieniem przez pracodawcę, ktory ma wieksze mozliwości aby znleźć przysłowiowego haka......Wszelkie grzywny itp...są tak niskie, że generalnie pracodawca " ma to gdzieś"