Rodzina jest wielkim wsparciem dla osoby aktywnej zawodowo / fot. Fotolia fot. Fotolia

Konflikt między rodziną i pracą

Rodzina może być wielkim wsparciem w pracy zawodowej, ale także źródłem konfliktów. Wszystko zależy od tego, na ile potrzeby osoby pracującej zostaną spełnione i otrzyma ona wsparcie, pomoc, zainteresowanie, wskazówkę, słowo zachęty - od współmałżonka czy w miejscu pracy. Bez rodzinnego wsparcia może dochodzić do konfliktów między pracą a życiem rodzinnym.
/ 11.01.2012 10:33
Rodzina jest wielkim wsparciem dla osoby aktywnej zawodowo / fot. Fotolia fot. Fotolia

Przynosząc pracę do domu

Przenoszenie z pracy do domu negatywnych bądź pozytywnych emocji, np. uczucia rozdrażnienia, zmęczenia czy przeciwnie – zadowolenia i satysfakcji, wpływa na zmianę zachowania danej osoby w środowisku rodzinnym, modyfikując tym samym emocje i zachowania pozostałych członków rodziny. Bywa również tak, że aktywność zawodowa człowieka, w tym głównie jego nastawienie do zadań oraz skuteczność ich wykonania, pozostaje pod silnym wpływem aktualnej sytuacji i przeżyć rodzinnych.

Konflikt między rodziną i pracą powstaje najczęściej wówczas, gdy wymagania środowiska rodzinnego i zawodowego pozostają ze sobą w sprzeczności. Z badań wynika, że na stresy związane z konfliktem ról w sposób szczególny są narażone małżeństwa dwóch karier zawodowych, gdzie oboje małżonkowie pracują i pełnią jednocześnie funkcje rodzicielskie, a także rodzice dzieci niepełnosprawnych czy też samotnie wychowujący dzieci. (…)

Polecamy: Źle w rodzinie, czyli negatywne typy komunikacji

Małżeńska pomoc

Najbardziej cenioną przez kobiety i mężczyzn formą wsparcia w małżeństwie jest akceptacja. Warto podkreślić, że kobiety aktywne zawodowo wysoko cenią wszelką pomoc partnera w zajęciach i problemach typowych dla środowiska rodzinnego. Jeżeli małżonkowie są w równym stopniu zaangażowani w życie rodzinne oraz zawodowe, to wsparcie, jakiego sobie wzajemnie udzielają, może się okazać pomocne w radzeniu sobie ze stresem zawodowym.

Z kolei gdy zaangażowanie obojga partnerów dotyczy przede wszystkim kariery zawodowej, wówczas „przenoszone” z pracy napięcia częściej prowadzą do konfliktów rodzinnych, niż sprzyjają wsparciu ze strony partnera.

Wsparcie od innych

Wsparcie społeczne jest formą interpersonalnej transakcji, o istotnym znaczeniu w relacjach międzyludzkich, ponieważ obejmuje emocjonalne zainteresowanie, instrumentalną pomoc, dostarczenie informacji, wyrażenie uznania i dokonanie oceny, stanowiąc jednocześnie ważny mechanizm radzenia sobie z sytuacjami trudnymi czy ogólnie ze stresem. Zarówno wsparcie społeczne w pracy otrzymywane ze strony zwierzchników, jak i wsparcie społeczne współmałżonka w zakresie funkcjonowania na linii praca – małżeństwo pozostają w pozytywnym stosunku do kategorii ułatwienia, a w negatywnym do konfliktu.

Ponadto wsparcie społeczne może skutecznie wzmocnić integrację ról zawodowych i małżeńskich. Wspierające środowisko pracy zwiększa bowiem elastyczność wzajemnych relacji, przekazu informacji czy też bezpośrednio udzielanej pomocy, a tym samym może się przyczyniać do ułatwienia integracji ról z zakresu pracy i małżeństwa.

Podobnie wsparcie ze strony małżonka/rodziny, między innymi w formie zachęty, przekazanych informacji, porad czy wskazówek, może być wykorzystane dla sprawniejszego i bardziej bezkonfliktowego realizowania ról w pracy.

Czytaj też: Wsparcie w pracy – ważny czynnik zadowolenia z życia

Fragment pochodzi z książki "Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia" Teresy Rostowskiej (wydawnictwo Impuls, Kraków 2009). Publikacja za zgodą wydawcy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)