POLECAMY

Kiedy pracownica musi powiadomić pracodawcę, że jest w ciąży?

Pracownice w okresie ciąży korzystają ze szczególnej ochrony stosunku pracy, która rozpoczyna się z początkiem ciąży. Podstawą korzystania z tych uprawnień nie jest sam fakt poinformowania szefa o stanie ciąży, ale dostarczenie jemu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ten stan. Przepisy nie precyzują jednak w jakim terminie pracownica powinna przedstawić to zaświadczenie.
Kiedy pracownica musi powiadomić pracodawcę, że jest w ciąży?

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży jest wydawane w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zaświadczenie to nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymaganiom formalnym, byle by tylko wydane zostało przez lekarza i stwierdzało fakt (a w razie potrzeby również okres) ciąży pracownicy.

Obowiązek dostarczenia pracodawcy takiego zwolnienia ciąży na pracownicy. Pracodawcy nie mają bezpośredniego wpływu na termin, w jakim pracownica przedłoży im zaświadczenie potwierdzające, że jest w ciąży. Natomiast bezsprzecznie po otrzymaniu takiego zaświadczenia są zobowiązani do stosowania wobec takiej pracownicy szczególnych przysługujących jej uprawnień.

Zobacz: Ciąża a umowa na okres próbny

Termin 

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownicę wprost obowiązku zgłoszenia pracodawcy stanu ciąży. Decyzję o tym, kiedy pracownica ujawni swój odmienny stan, ustawodawca pozostawił w jej rękach. Jak najszybsze poinformowanie pracodawcy o stanie ciąży leży jednak w interesie pracownicy.

Jeśli pracuje ona w warunkach stwarzających zagrożenie dla rozwoju dziecka powinna ona jak najszybciej poinformować swojego szefa, że jest w ciąży.

Wówczas będzie mogła skorzystać ze szczególnej ochrony przysługującej kobietom w ciąży i pracodawca będzie musiał przenieść ją na inne bezpieczne stanowisko. Oprócz tego będzie mogła korzystać ze zwolnień na niezbędne badania lekarskie.

Zobacz również serwis: Praca

Rozwiązanie stosunku pracy

W przypadku, gdy pracodawca złożył pracownicy w ciąży wypowiedzenie umowy o pracę, a zaświadczenie o ciąży pracownica złożyła po dokonaniu wypowiedzenia, staje się ono bezskuteczne. Wynika to z faktu, że ciężarna pracownica znajduje się w okresie ochronnym i nie można z nią rozwiązać stosunku pracy.

Dlatego też w sytuacji przedłożenia pracodawcy zaświadczenia potwierdzającego stan ciąży pracownicy już po otrzymaniu przez nią wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenie to staje się z mocy prawa bezskuteczne.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/3 lata temu
warto znać swoje prawa będąc w ciąży polecam również ten artykuł http://poradnikpracownika.pl/czy-musze-pracodawce-informowac-o-ciazy/
/5 lat temu
konczy mi się wlasnie umowa . prawdopodobnie mi przedłużą. kiedy powiadomić pracodawcę o ciąż?
/5 lat temu
czy jeżeli zajdę w ciążę podczas trwającego okresu wypowiedzenia to czy wypowiedzenie również staje się bezskuteczne? Ewentualnie jakie prawa mi wtedy przysługują?
POKAŻ KOMENTARZE (1)