Ile godzin nadliczbowych przysługuje pracownicy w ciągu miesiąca?

Pracodawca nie może zatrudniać w godzinach nadliczbowych pracownic w ciąży oraz młodocianych pracowników, nawet jeśli wyrażą na to zgodę
Zlecanie pracownicy pracy w godzinach nadliczbowych jest możliwe tylko w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy, oraz w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
/ 04.09.2018 15:17
Pracodawca nie może zatrudniać w godzinach nadliczbowych pracownic w ciąży oraz młodocianych pracowników, nawet jeśli wyrażą na to zgodę

Łączny czas pracy w ciągu tygodnia nie może przekraczać 48 godzin, oznacza to, że praca nadliczbowa na dobę nie może trwać dłużej niż 5 godzin (24 - 8 - 11 = 5), natomiast przeciętnie w tygodniu nie może przekraczać 8 godzin (48 - 40 = 8), co miesięcznie daje 32 godziny (8 x 4-tygodnie = 32).

Pracownica ma prawo w każdej dobie do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

W zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracownicy przysługuje czas wolny od pracy lub dodatek wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia.

Pracownica może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli jej wykonanie jest:

  • sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. zły stan zdrowi pracownika lub członka jego rodziny,
  • jeżeli pracownik przekroczył ustawowy dopuszczalny limit pracy w nadgodzinach w ciągu roku (150 godzin),
  • brak jest szczególnych potrzeb pracodawcy.

Pracodawca nie może zatrudniać w godzinach nadliczbowych pracownic w ciąży oraz młodocianych pracowników, nawet jeśli wyrażą na to zgodę. Nieuzasadniona odmowa wykonania polecenia pracodawcy, dotyczącego pracy w nadgodzinach, jest traktowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych i może być podstawą do nałożenia na pracownika kary porządkowej lub niekiedy przyczyną zwolnienia pracownika z pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Redakcja poleca

REKLAMA