To właśnie podatność małego dziecka na emocje i bezbłędne wyczuwanie ich rodzaju, kształtuje jego młodą psychikę.

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy. Pracownik ma prawo do 2 dni zwolnienia na sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
/ 30.11.2009 13:46
To właśnie podatność małego dziecka na emocje i bezbłędne wyczuwanie ich rodzaju, kształtuje jego młodą psychikę.

Wniosek o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Pracownikowi przysługują dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, jeśli dziecko jest w wieku do 14 lat. Za takie dni zwolnienia pracownikowi przysługuje prawa do wynagrodzenia.

Prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 przysługuje:

  • pracownicy wychowującej dziecko,
  • pracownikowi wychowującemu dziecko.

W przypadku gdy oboje rodzice pracują, prawo do dni na opiekę nad dzieckiem przysługuje tylko jednemu z nich. Wybór, kto wykorzysta wolne dni, należy do rodziców, a nie do pracodawcy.

Pracownikowi przysługują w ciągu roku dwa dni zwolnienia. Wymiar tego zwolnienia jest stały. Nie ma znaczenia staż pracy pracownika.

Na ilość dni zwolnienia nie ma wpływu liczba dzieci, znajdujących się na wychowaniu. Liczba dni zwolnienia jest stała i zawsze wynosi 2 dni.

Zobacz także:Dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Dni zwolnienia przysługuje w przypadku sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem własnym,
  • dzieckiem przysposobionym (adoptowanym),
  • dzieckiem przyjętym na wychowaniu w ramach rodziny zastępczej.

Zwolnienie udzielane jest pracownikowi na jego wniosek. Pracownik nie musi uzasadniać pracodawcy przyczyn swojej decyzji. Nie ma potrzeby udowodnienia, że dziecko potrzebuje aktualnie opieki.

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia takiego zwolnienia.

Pracownik powinien uzgodnić termin zwolnienia z pracodawcą.

W przypadku, kiedy oboje rodzice pracują na umowę o pracę, prawo do zwolnienia przysługuje jednemu z nich.

Nie ma w przepisach kodeksu pracy zakazu, iż pracownik nie może skorzystać ze zwolnienia, jeśli drugi rodzic lub opiekun nie pracuje i taką opiekę może sprawować.

Zobacz także: Czas pracy kobiet

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)