Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Czy to prawda, że urlop wychowawczy jest płatny? Sprawdź, czy rodzic przebywający na urlopie wychowawczym otrzymuje świadczenie.
/ 11 miesięcy temu
Czy urlop wychowawczy jest płatny? fot. Adobe Stock

Urlop wychowawczy jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 6 roku życia. Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo jego opiekunom, mającym co najmniej 6 miesięcy ogólnego stażu pracy. Może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Wymiar urlopu wychowawczego

Wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać 3 lat (36 miesięcy), jednak osoba uprawniona może z niego korzystać tylko do ukończenia przez dziecko 6 roku życia.

Niezależnie od tego podstawowego urlopu, osoba uprawniona, sprawująca opiekę nad dzieckiem specjalnej troski, może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Podstawą udzielenia tego dodatkowego urlopu jest orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności dziecka.

Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Pracownik w czasie urlopu wychowawczego ma prawo podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Oprócz tego pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego ma prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy, w okresie w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Czy urlop wychowawczy jest płatny? - to pytanie zadaje sobie wielu rodziców, którzy rozważają skorzystanie z takiej możliwości. W czasie trwania urlopu wychowawczego nie jest wypłacane wynagrodzenie. W określonych przypadkach można jednak liczyć na świadczenie.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych; 
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego mogą otrzymać rodzice, którzy mają prawo do zasiłku rodzinnego.

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Zasiłek macierzyński

W przypadku urodzenia kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, urlop wychowawczy trwa nadal. Nie zostaje on ani przerwany ani też zawieszony. W takiej sytuacji urlop macierzyński nie przysługuje, ale przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, czyli krótszy o 2 tygodnie.


Przykład 1.


Pracownica w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym urodziła drugie dziecko. Do końca udzielonego urlopu pozostało jeszcze 10 miesięcy. W tej sytuacji urlop macierzyński nie przysługuje natomiast przysługuje zasiłek macierzyński skrócony o 2 tygodnie tj. przez 18 tygodni. Jeżeli natomiast pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym urodzi kolejne dziecko a pełny wymiar urlopu macierzyńskiego wykracza poza wymiar udzielonego pracownicy urlopu wychowawczego, wówczas przysługuje jej prawo do części urlopu macierzyńskiego i do zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze.


Przykład 2.


Pracownica urodziła drugie dziecko na dwa tygodnie przed końcem udzielonego jej urlopu wychowawczego. W tym przypadku do końca urlopu wychowawczego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, a po skończeniu urlopu wychowawczego urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni.

Przeczytaj:
6 najważniejszych faktów o urlopie wychowawczym
Czy urlop wychowawczy chroni przed zwolnieniem z pracy?
Jakie prawa ma kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (10)
/8 miesięcy temu
Pracodawca płaci pierwszą lub trzy pierwsze składki gdy pracownik idzie na chorobowe i to wszystko i nikt nikomu miejsca nie blokuje zawsze może przyjąć kogoś na okres nieobecności pracownika, gdyby wszyscy mieli takie podejście świat byłby już dawno na wymarciu. A skoro pomoc się należy to można z niej korzystać, ciekawe czy twoi rodzice nie korzystali, nawet z opieki zdrowotnej podczas porodu czy wychowywania cię, ciekawe czy na NFZ czy prywatnie, wątpię, coś cię boli, coś nie wyszło i przez to jesteś zgagą! Nawet bogaci 500+ biorą. A pani proponowała bym o rodzinne jeszcze się starać i wiem że gminy dokładają do czynszu tylko trzeba się mieścić i dochodach i przeliczniku osoby na metraż....
/rok temu
Proste, nie stać Cię na dziecko to go nie robisz. A nie liczysz na to, że dostaniesz różne świadczenia i pracodawca będzie płacił Ci za to, że blokujesz mu miejsce pracy i nie zarabiasz na firmę...
/rok temu
Jestem mamą 7 miesiecznej córeczki. Nie pracuje . Mam macierzyński 500plus i pracuje tylko mój mąż i to najniższa krajowa.narazie mieszkamy z rodzicami moimi to jest ok. Ale chcąc się wyprowadzić nie damy rady 9placic mieszkania a nie wspomnę o pampersach . Więc dobrze by było gdyby ten wychowawczy był płatny. Bo to że my mamy pójdziemy na wychowawczy go tylko dobrze dla dziecka bo będzie miało mamę cały czas ale mogliby płacić.
POKAŻ KOMENTARZE (7)