czas--copy.jpg

Wypełniamy PIT-y

Zbliża się moment wypełniania PIT-ów. Zeznanie powinnaś złożyć do 30 kwietnia, ponieważ jednak ta data wypada w niedzielę, a 1 maja jest święto, masz czas do 2 maja.
/ 14.04.2008 09:04
czas--copy.jpg
Nie czekaj z wypełnieniem formularza podatkowego do ostatniej chwili. Im szybciej to zrobisz, tym wcześniej otrzymasz ewentualną nadpłatę podatku. Najlepiej zabierz się za to, gdy tylko zgromadzisz wszystkie niezbędne do rozliczenia podatku dokumenty.

Sama albo wspólnie z mężem
Możesz rozliczać się sama lub razem ze współmałżonkiem. Wybór należy do was. Wspólne opodatkowanie jest korzystne zwłaszcza gdy jedno z was zarabia dużo. Dzięki temu macie szansę zapłacić podatek według niższej stawki.
Pamiętaj, że możesz opodatkować się wspólnie z mężem, jeżeli:
- mieszkacie na terenie Polski;
- jesteście małżeństwem przez cały rok podatkowy;
- macie wspólność majątkową;
- żadne z was nie uzyskało dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (chyba że źródłem przychodów była np. umowa najmu) – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;
- jedno z was nie miało przychodów, z których dochód jest opodatkowany, lub osiągnęło dochody niewymagające płacenia podatku, tj. 2790 zł.
Wspólne rozliczenie następuje na wasz wniosek. Nie musicie jednak składać odrębnego pisma w urzędzie skarbowym – wystarczy, że na formularzu zeznania zaznaczycie odpowiedni kwadrat w części dotyczącej wspólnego opodatkowania. Pamiętaj jednak, by nie przekroczyć terminu wyznaczonego do złożenia zeznań podatkowych. Jeżeli wyślesz PIT po wyznaczonej dacie, tracisz prawo do preferencyjnego rozliczania się wraz z mężem. A to oznacza, że trzeba będzie nie tylko wypełnić nowe zeznania, ale również – być może – uzupełnić niedopłatę podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Warto wiedzieć
Jeżeli dotknęło cię nieszczęście i twój mąż zmarł w trakcie roku podatkowego (1 I – 31 XII 2005) lub przed złożeniem zeznania podatkowego (przed 2 V 2006), nadal możesz korzystać z przywileju wspólnego opodatkowania pod warunkiem, że łączyła was wspólność majątkowa i żadne z was nie płaciło podatku liniowego ani ryczałtu.
Jak się rozliczacie?
Gdy przysługują wam jakieś ulgi, najpierw należy wypełnić załączniki (np. PIT D, jeżeli dokonaliście remontu mieszkania), a dopiero potem formularz zeznania. Następnie każde z was liczy swój dochód, odejmując od niego ewentualne ulgi oraz składkę na ubezpieczenie. Po tym wyliczeniu dodajecie otrzymane kwoty i wynik dzielicie przez dwa. Od połowy waszych dochodów obliczacie podatek według obowiązującej skali podatkowej. Mnożycie go przez dwa i w ten sposób uzyskujecie wspólny podatek.

A może z dzieckiem?
Gdy jesteś samotną matką, możesz rozliczać się wspólnie z dzieckiem. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy ono:
- jest małoletnie;
- niezależnie od wieku dziecka, otrzymujesz na nie zasiłek pielęgnacyjny;
- nie skończyło 25 lat, uczy się w szkole i nie uzyskiwało dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów wolnych od podatku dochodowego lub niewymagających jego płacenia (do wysokości 2790 zł);
- ani ty, ani twoja pociecha nie byliście płatnikami podatku liniowego ani nie uzyskaliście dochodów opodatkowanych kartą lub ryczałtem.
Natomiast, gdy twoje dziecko jest już pełnoletnie i osiągało dochody podlegające opodatkowaniu, samo wypełnia PIT, nawet wtedy, gdy nie przekroczyły one kwoty 2790 zł.
Warto wiedzieć
Za osobę samotnie wychowującą dziecko prawo uznaje: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwódkę, rozwodnika, osobę w stosunku do której sąd orzekł separację oraz tę, która pozostaje w związku małżeńskim, lecz jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub siedzi w więzieniu.
Jak się rozliczacie?
Tak, jak w przypadku małżonków – płacisz podatek w podwójnej wysokości, ale od połowy dochodu (nie zapomnij zaznaczyć odpowiedniego kwadratu na zeznaniu). Dopilnuj, by PIT trafił na czas do urzędu skarbowego, inaczej będziesz musiała obliczać podatek ponownie i grożą ci kary finansowe.

Podpowiadamy: wybierz właściwy PIT
Rodzaj PIT-u zależy od tego, z jakich źródeł uzyskiwałaś dochody w 2005 r.
PIT 37 – m.in. gdy pracowałaś na etacie, umowie-zleceniu, miałaś emeryturę, rentę;
PIT 36 – jeżeli niezależnie od źródeł przychodu prowadziłaś:
– działalność pozarolniczą lub działy specjalne produkcji rolnej,
– miałaś przychody z:
- najmu, dzierżawy,
- z zagranicy, np. rentę lub wynagrodzenie za pracę,
- od których sama płaciłaś zaliczki na podatek,
- byłaś obowiązana doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną);
PIT 36 L – jeżeli miałaś dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką w wys. 19 proc.;
PIT 38 – gdy miałaś dochody z kapitałów opodatkowanych.

Podpowiadamy: Jakie załączniki wybrać
PIT/O
– będzie ci potrzebny, jeżeli korzystałaś z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej albo przekazałaś pewną kwotę pieniędzy w ramach darowizny dla organizacji pożytku publicznego lub na cele kultu religijnego.
PIT – D – musisz go wypełnić, gdy poniosłaś wydatki na:
– spłatę odsetek od kredytu,
– remont i modernizację mieszkania (domu),
– oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.
PIT – 2K – składasz go, gdy po raz pierwszy odliczasz wydatki na spłatę odsetek od kredytów (pożyczek) mieszkaniowych.
PIT M – wykazujesz w nim dochody małoletniego dziecka, z którym się rozliczasz.

Alicja Hass - nasz ekspert od prawa i finansów:
1. Musisz złożyć PIT, nawet jeżeli nie osiągnęłaś dochodu, który wymaga zapłaty podatku (tj. 2790 zł).
2. Pamiętaj, że chociaż składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła w ubiegłym roku 8,5 proc., tylko 7,75 proc. masz prawo odjąć od podatku w swoim zeznaniu rocznym.
3. Uważnie przejrzyj otrzymane faktury. Jeżeli np. remontowałaś mieszkanie, wśród zakupionych materiałów mogą się znaleźć takie, które nie podlegają odliczeniu (np. pędzle, wiertarka), a zostały uwzględnione na fakturze wraz z innymi.
4. Nie próbuj odliczać darowizn zwróconych, bo fiskus i tak się o tym dowie. Obdarowany ma bowiem obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o zwrocie darowizny. Jeżeli to zrobisz, będziesz musiała poprawiać zeznanie i dopłacić podatek wraz z odsetkami i karą.
5. Pamiętaj, że nie można odliczyć tych samych pieniędzy dwukrotnie – raz jako darowizny, a raz jako zmniejszenia podatku w ramach 1 proc. odliczenia.
6. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zmieniłaś dowód osobisty, masz obowiązek powiadomić o tych zmianach urząd skarbowy (służy do tego formularz aktualizacyjny NIP-3, który składasz jednocześnie ze swoim zeznaniem podatkowym).