Skutki niezłożenia PIT-u w terminie

Skutki niezłożenia PIT-u w terminie fot. Fotolia
Nie warto zwlekać ze złożeniem deklaracji podatkowej...
Milena Oszczepalińska / 30.04.2015 09:33
Skutki niezłożenia PIT-u w terminie fot. Fotolia

Zgodnie z polskim prawem na złożenie deklaracji podatkowej informującej o uzyskanych dochodach za dany rok podatkowy mamy czas do 30 kwietnia roku następnego po danym roku podatkowym. Wydaje się, że to dużo czasu, jednak niektórym wciąż zdarza się nie dopełnić tego obowiązku w terminie. Co grozi za niezłożenie deklaracji podatkowej na czas? Sprawdź to!

Jakie są skutki niezłożenia PIT-u w terminie?

O tym, co może grozić podatnikowi za niedopełnienie obowiązku rozliczenia się z urzędem skarbowym w wyznaczonym terminie, informuje kodeks karny skarbowy. Zgodnie z jego zapisem za niezłożenie PIT-u grozi odpowiedzialność karno skarbowa. W zależności od sytuacji taki podatnik może być ukarany za wykroczenie lub za przestępstwo skarbowe.

Kiedy niezłożenie PIT-u w terminie jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem skarbowym?

Rozróżnienie między wykroczeniem a przestępstwem związane jest z kwotą dochodu, jaką podatnik zataił, nie rozliczając się z urzędem skarbowym na czas.
  • Wykroczenie jest wówczas, gdy podatnik naraził na straty finansowe budżet państwa nieprzekraczające 5-krotnej pensji minimalnej.
  • Przestępstwo skarbowe popełnione jest wówczas, gdy podatnik zataił kwotę wyższą niż 5-krotna wartość pensji minimalnej.

Koszty podatnika będące skutkami niezłożenia PIT-u w terminie

  • Jeżeli podatnik dopuścił się wykroczenia, grozi mu kara grzywny od 160,00 zł do 32.000,00 zł.
  • Jeżeli podatnik dopuścił się przestępstwa skarbowego, grozi mu kara grzywny od 533,00 zł do 15.360.000,00 zł. Może też otrzymać karę pozbawienia lub ograniczenia wolności.
Powyższe kary mogą być na tyle wysokie, że powinniśmy starać się nigdy nie zapominać o obowiązku rozliczenia podatkowego. Kiedy jednak się nam to przytrafi, możemy liczyć na łaskawość organów podatkowych i mieć nadzieję, że dostaniemy jedynie mandat. Zgodnie z prawem jego wysokość nie może przekraczać kwoty podwójnej aktualnej pensji minimalnej.

Odsetki od niezapłaconego podatku

Niezapłacony w terminie podatek staje się zgodnie z polskim prawem zaległością podatkową. Od tej zaległości naliczane są odsetki. Obecnie wynoszą one 11,5%. Warto zatem jak najszybciej zapłacić zaległy podatek, nawet po terminie, by kwota wynikająca z należnych odsetek była jak najniższa.

Zobacz też:

Redakcja poleca

REKLAMA