Rozwód w prawie polskim

Zawierając związek małżeński każdy ma nadzieję, że z poślubioną osobą spędzi całe swoje życie. Aby jednak było to możliwe konieczne jest poświęcenie ze strony obydwu małżonków. Czasami niestety któreś z małżonków nie dokłada wymaganych starań do dalszego rozwoju związku. Co więcej, działa wręcz destruktywnie. W takiej sytuacji wiele osób decyduje się na rozwód.
/ 04.04.2013 06:46

Zawierając związek małżeński każdy ma nadzieję, że z poślubioną osobą spędzi całe swoje życie. Aby jednak było to możliwe konieczne jest poświęcenie ze strony obydwu małżonków. Czasami niestety któreś z małżonków nie dokłada wymaganych starań do dalszego rozwoju związku. Co więcej, działa wręcz destruktywnie. W takiej sytuacji wiele osób decyduje się na rozwód.

Rozwód w prawie polskim

Rozwodem jest sądowe rozwiązanie węzła małżeńskiego z powodu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 56 § 1 KRO). Uprawnionymi do wystąpienia o rozwód są obydwoje małżonkowie. Cała procedura odbywa się na drodze procesowej.
Sprawa rozwodowa rozpoczyna się od wniesienia pozwu. Jest to zatem pismo inicjujące proces. Strona wnosząca je powinna w nim dokładnie opisać całą swoją sytuację, wszystko to, co z jakichś względów może być istotne dla sprawy. Takimi okolicznościami może być np. alkoholizm, narkomania, czy też zdrada małżeńska.

Sąd orzekając w rozwód zasadniczo wskazuje również stronę winną rozpadu małżeństwa. Jednakże na zgodne żądanie małżonków może on orzec rozwód nie stwierdzając winy żadnej ze stron (art. 57 § 2 KRO). Zgodnie z art. 58 § 1 KRO, sąd orzekając rozwód postanawia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oraz o kontaktach z nim oraz o kosztach utrzymania i wychowania dziecka. Przy czym należy zaznaczyć, iż zgodnie z wolą ustawodawcy rodzeństwo powinno wychowywać się razem.
Władza rodzicielska może zostać przyznana tylko jednemu rodzicowi. Może także przysługiwać obydwojgu rodzicom (art. 58 § 1a KRO). Wszystko to zależy od sytuacji, w której znajduje się rodzina.

Ponadto sąd orzeka o sposobach korzystania przez małżonków z ich wspólnego mieszkania. Co więcej, w przypadku rażącego postępowania przez jednego z małżonków może orzec jego eksmisję (art. 58 § 2 KRO). Podobnie również rzecz ma się ze wspólnym majątkiem małżonków. Otóż na wniosek jednego z nich sąd dokona podziału majątku.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż w okresie do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku małżonek, który zawierając małżeństwo zmienił nazwisko, może powrócić do swego nazwiska rodowego (art. 59 KRO). To symboliczna czynność, która może mieć jednak niebagatelne znaczenie dla osoby rozwiedzionej.

Niezwykle istotną kwestią po rozwodzie są alimenty. Otóż w art. 60 § 1 KRO ustawodawca postanowił: „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”. Oznacza to, że np. kobieta może żądać od swojego byłego męża alimentów w przypadku niespodziewanej utraty pracy. Wówczas nie posiada ona bowiem środków niezbędnych do utrzymania się.

Jak widać problematyka związana z rozwodem jest dosyć skomplikowana. Warto więc, decydując się na tego typu krok, przeanalizować wszystkie przepisy prawne regulujące tę kwestię.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/15.04.2014 23:18
Sad orzeka, ze niewinna jest strona ktora zawarla malzenstwo w zlej wierze, a winna jest tylko druga strona, ktora zawarla malzenstwo - w dobrej wierze. WYROK XII RC 1928/01 z 2004 r. z dnia 22 .X. 2004 r. Sad Okregowy w Łodzi Sędzia Barbara Przytuła- Chrostek
/15.04.2014 23:24
Głównym dowodem winy powoda, zdaniem sędzi B. Przytuły-Chrostek, była strona z pornograficznego czasopisma Extazy (str. 132 akt), zawierająca zdjęcie gołego murzyna podczas stosunku oralnego. Dowód był porażający. Powód zmienił kolor skóry, stał sie murzynem i jego wzrost nagle zwiększyl sie o min. 20 cm. Jego wina została zdaniem sędzi udowodniona. A strona pozwana, ponieważ chora była na zchizofrenie, została uznana za niewinną ( z powodu tej choroby), pomimo,że oszukała powoda, zatajając tę informację w czasie ślubu.