Opieka naprzemienna po rozwodzie

Rozwód to stresujące wydarzenie w życiu rodziny, które najbardziej dotyka bezstronne w sporze dzieci. Dzieci kochają rodziców bezwarunkowo i nie chcą wybierać jednego z nich i naturalnie potrzebują zarówno matki jak i ojca, nawet po rozwodzie. Aby ten kontakt był utrzymany, sąd wychodzi na przeciw rozwodnikom i od niedawna wprowadza w Polsce możliwość stworzenia opieki naprzemiennej.

Rozwód to stresujące wydarzenie w życiu rodziny, które najbardziej dotyka bezstronne w sporze dzieci. Dzieci kochają rodziców bezwarunkowo i nie chcą wybierać jednego z nich i naturalnie potrzebują zarówno matki jak i ojca, nawet po rozwodzie. Aby ten kontakt był utrzymany, sąd wychodzi na przeciw rozwodnikom i od niedawna wprowadza w Polsce możliwość stworzenia opieki naprzemiennej.

Opieka naprzemienna po rozwodzie

Fot.Depositphotos

Rodzicielski Plan Wychowawczy

Zastosowanie takiego rozwiązania jest możliwe oczywiście pod warunkiem, że rodzice rozstają się w cywilizowanych warunkach i są w stanie stworzyć porozumienie w postaci Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Dotychczas w większości spraw o opiekę nad dzieckiem władza zostawała uznawana na rzecz matki, co wynikało z faktu, iż sąd był zobligowany do określenia konkretnego miejsca zamieszkania, w wyniku czego arbitralnie przyznawał matce sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Do nie dawna był to główny problem do wprowadzania opieki naprzemiennej w życie. Sytuacja ta zmieniła się wraz z nowelizacją Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na podstawie art.58 - pierwszeństwo w tego typu sprawach mają arbitralnie (czyli ugodowo) rozstrzygnięcia sądu na rzecz obojga rodziców z zastosowaniem planu rodzicielskiego. Nowe Prawo Opiekuńcze, które zadba rzeczywiście o dobro dziecka w przypadku separacji rodziców powinno preferować rodzica, który umożliwi jak najszerszy i nieskrępowany częsty kontakt dziecka z drugim rodzicem, zapewni dziecku potrzebę stabilności i ciągłości w edukacji, życiu rodzinnym i społecznym, zapewniając dostęp do rodzeństwa i dalszej rodziny.To także dobra wiadomość dla ojców, którzy przeważnie odsuwani są od dzieci, a dotychczasowe prawo nie dawało im większych szans przy odwołaniach.

 

Na czym polega Rodzicielski Plan Wychowawczy?
Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ sprawnie stworzony plan pozwala na określenie zasad, form kontaktu oraz częstości spotkań tak by każde z rodziców miało satysfakcjonujący wpływ na życie dziecka i aktywne uczestnictwo w nim. Plan pozwala na jasne określenie zasad relacji z dzieckiem. Z tą różnicą, że wszystko zostaje zatwierdzone w obecności Sądu, więc nie ma mowy o nie domówieniach lub zmianach według uznania. Dla każdej ze stron daje to gwarancję, a dla dziecka stabilność psychiczną. Dla rodziców to dobry kompromis.

Opieka naprzemienna po rozwodzieFot.Bewithme.pinger.com 

Co zawiera Rodzicielski Plan Wychowawczy?
W planie rozpisana jest bardzo dokładnie każda sfera życia dziecka.

MIEJSCE POBYTU DZIECKA

 • Gdzie będzie miejsce pobytu dziecka - kiedy i w jaki sposób (czas i miejsce) dzieci będą przebywać i z którym rodzicem.
 • Gdzie będzie miejsce zamieszkania dzieci
 • Kontakty z innymi osobami - czy dziećmi mogą zajmować się osoby trzecie np. rodzica, nowi partnerzy, sąsiedzi czy wynajęci opiekunowie.

WAKACJE

 • Kiedy i w jaki sposób dzieci będą spędzać wakacje?
 • Ustalenie zasady zabierania dzieci za granice – kto będzie w posiadaniu dowodów osobistych czy paszportów?

ŚWIĘTA

 • Jakie święta i w jaki sposób dzieci będą obchodzić?
 • Kiedy i w jaki sposób (czas i miejsce) dzieci będą przebywać z mamą / tatą w czasie wymienionych świat?
 • Gdzie dzieci będą przebywać w pozostałych dniach wolnych od szkoły?

SZKOŁA

 • W jaki sposób są podejmowane decyzje dot. wykształcenia?
 • Jaki będzie kontakt każdego rodzica ze szkołą?
 • Określenie finansowania książek i materiałów szkolnych oraz ewentualnych wycieczek szkolnych?

ZDROWIE

 • W jaki sposób będzie podejmowana decyzja o wyborze lekarza i sposobie leca w czasie choroby dziecka?
 • Kto będzie odpowiedzialny za rutynowe badania medyczne, dentystyczne, szczepienia oraz
 • Wszelkie inne terapie i wizyty w przychodni?

KWESTIE FINANSOWE

 • Ustalenie kwestii ewentualnych alimentów (kto, komu, ile, kiedy)
 • Kto będzie ponosił wydatki na odzież, obuwie, sprzęt, kieszonkowe itp.

Taki plan jest przedstawiany i zatwierdzany przez sąd. Jednak warto by rodzice sporządzili go dla siebie w postaci np. grafiku. Oboje rodzice oraz dziecko powinni posiadać własny egzemplarz. Grafik ten powinien być przygotowany w jasny i przejrzysty sposób, tak by nawet małe dziecko mogło mieć pewność, kiedy, gdzie i z kim będzie spędzać czas.

A co jeśli rodzice nie mogą się porozumieć? Warto skorzystać z pomocy mediatora.
Jeśli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, co do przyszłej opieki nad dziećmi, warto zgłosić się do specjalisty, czyli mediatora, który pomoże stworzyć stronom najbardziej optymalny scenariusz dla nich samych i ich dzieci. Przygotowana do tego osoba, bezstronna, z zewnątrz, potrafi bez ulegania emocjom, poprowadzić partnerów przez tak trudny etap rozwodu jak „negocjacje”co do warunków i godzin spędzanych z dziećmi.
Sesje mediacyjne polegają na wspólnym zidentyfikowaniu głównych obszarów konfliktu i oczekiwań stron. Następnie uczestnicy badają z mediatorem dostępne i możliwe rozwiązania wybierając te najkorzystniejsze dla wszystkich.

Przeczytaj: Dziecko a rozwód - wskazówki dla rodziców

Opieka naprzemienna po rozwodzie

Fot. Depositphotos

Plusy i minusy opieki naprzemiennej:
Plusy:
Dziecko jest wychowywane wspólnie (mimo, iż faktycznie osobno) przez mamę i tatę, a każde z nich ponosi za nie w równym stopniu odpowiedzialność. Nie ma miejsca na wyrzuty i zarzuty o brak odpowiedzialności, a każdy tata ma szansę współuczestniczyć w wychowywaniu dziecka. A więc, dziecko pozostaje w stałym kontakcie z obojgiem rodziców.

Opieka naprzemienna po rozwodzie

Opieka naprzemienna to też dobra wiadomość również dla matek - prawo aktywizuje ojców i nie zostawia kobiet samych ze wszystkimi obowiązkami związanymi z rodzicielstwem. Oprócz alimentów zagwarantowaną mają pomoc przy dzieciach przez najbliższą maluchom osobę, jaką jest tata. (oczywiście taka opcja nie tyczy się rodzin patologicznych, gdzie ojciec mógł być zagrożeniem dla dzieci). Dziecko może mniej drastycznie odczuć rozwód i jeśli rodzice odpowiednio pokierują całą "nie"rodzinna już sytuacją, uchronią dziecko, przed negatywnym wpływem na jego rozwój.


Minusy:
Oczywiście opieka naprzemienna, jak każdy system opieki,      niesie za sobą również pewne niedogodności i ryzyko. Przede wszystkim problemem jest brak jednego, stałego miejsca zamieszkania dla młodego, dorastającego człowieka, który powoduje, że trudno mu się zaadoptować się w jednym miejscu co w konsekwencji prowadzi do braku stabilizacji, zarówno fizycznej jak i psychicznej i ewentualnych problemów w trakcie dorastania. Rozwód zawsze będzie powodował dyskomfort psychiczny dziecka. Trzeba zrobić wszystko, aby ten stan zminimalizować.
Dodatkowym minusem, który zdarza się w sytuacji, gdy rodzice nie rozstali się w pokojowych nastrojach może być nierozwiązany kłopot licytacji o względy dziecka, który w skrajnych przypadkach może przerodzić się w nastawianie malucha przeciwko drugiemu rodzicowi.


To cie może zainteresować: Zaspokajanie potrzeb rodziny

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)