Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku

Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku fot. Fotolia
Wiele z nas nie wie, że może dochodzić odszkodowania za upadek na śliskim chodniku. Oto, co należy zrobić.
Alicja Hass / 30.01.2015 10:51
Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku fot. Fotolia
Właściciele i zarządcy posesji mają w swoich obowiązkach dbanie o czystość budynków i przylegających do nich chodników. Powinni je odśnieżać, odkuwać z nich lód, posypywać piaskiem. Nie zawsze jednak to robią. Łatwo wtedy o upadek i, w najlepszym wypadku, bolesne potłuczenia. Jeśli zdarzy się coś gorszego, np. przy upadku złamiesz rękę, możesz dochodzić odszkodowania.


Jak uzyskać odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku?


Zgromadź dowody

Jeśli chcesz się o nie starać, musisz wykazać, że właściciel (zarządca) chodnika nie wywiązał się ze swoich obowiązków i przez to spotkało cię nieszczęście. Dlatego powinnaś mieć dowody, które to potwierdzą. Mogą to być:
  • fotografie z miejsca wypadku,
  • zaświadczenie od lekarza oraz dokumentacja medyczna związana z twoim leczeniem i ewentualną rehabilitacją,
  • pisemne oświadczenie świadków zdarzenia (osób prywatnych, ratowników medycznych).


Ustal właściciela

Pismo o odszkodowanie musisz złożyć temu, kto jest właścicielem (zarządcą) chodnika. Jeśli upadłaś na chodniku należącym do budynku, którym zarządza wspólnota mieszkaniowa – to ona jest odpowiedzialna za szkodę, jaką poniosłaś. Gdy do wypadku doszło na terenie osiedla spółdzielczego – spółdzielnia. A gdy wypadek nastąpił na chodniku przed prywatna posesją – jej właściciel.


Domagaj się odszkodowania

Gdy już ustaliłaś, kto jest właścicielem chodnika, musisz pójść do niego i przedstawić mu sytuację. Weź ze sobą dowody, które świadczą o jego winie. Jeśli uzna twoje racje, koniecznie spiszcie ugodę. Trzeba w niej podać koszt odszkodowania, jakiego się domagasz. Możesz w tej kwocie zawrzeć także utracone zarobki, gdy byłaś na zwolnieniu, oraz koszt zniszczonego ubrania, jeśli np. rozdarłaś kurtkę przy upadku. Gdy właściciel lub zarządca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, skieruje cię do swojego ubezpieczyciela, który zajmie się sprawą i wypłaci odszkodowanie.


Ostatecznie sąd

A co, jeżeli właściciel odmówi wypłaty odszkodowania za upadek na chodniku? W takiej sytuacji pozostanie ci dochodzenie roszczenia na drodze sądowej. Pozew wraz z dowodami należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela posesji lub położenie terenu, na którym doszło do wypadku. Będziesz też musiała opłacić tzw. wpis stosunkowy – 5 proc. wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty, jakiej żądasz od właściciela.

Warto wiedzieć. Roszczenie o dochodzenie odszkodowania przedawnia się z upływem trzech lat.

Przeczytaj również


Autorka jest redaktorem "Przyjaciółki" i "Pani Domu".