Mediacja rozwodowa

Rozwód, choć trudny dla każdej ze stron wymaga wzajemnego porozumienia. Często oproszony negatywnymi emocjami i wzajemnym żalem nie ułatwia przedstawienia oczekiwań. Dlatego warto skorzystać z mediatora.

Rozwód, choć trudny dla każdej ze stron wymaga wzajemnego porozumienia. Często oproszony negatywnymi emocjami i wzajemnym żalem nie ułatwia przedstawienia oczekiwań. Dlatego warto skorzystać z mediatora.

Mediacja rodzinna

  Fot. Depositphotos

Przyczyn rozwodów jest mnóstwo od znudzenia przez zdradę na patologii kończąc. W większości przypadków konflikty narastały przez lata, wiele z nich nie jest rozwiązanych, komunikacja jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Czasem okazuje się, że do spojrzenia na sprawę z dystansem potrzebują niezależnej, bezstronnej i neutralnej osoby "trzeciej”, kogoś kto wie jak zdystansować małżonków do ich wzajemnych problemów, kto pomoże im przezwyciężyć te początkową wrogość na rzecz spokojnego spojrzenia na problemy i wyszukania odpowiedniej ścieżki i przypomnienia czym w rzeczywistości jest małżeństwo. Wszystko po to by pod wpływem skumulowanych emocji nie podjąć o złej decyzji za dużo. Udział mediatora można krótko określić jako sąd arbitrażowy związków

Mediacja rodzinna

zawodowych dla walczących ze sobą współmałżonków gdzie obydwie strony mają czas i możliwość na wyrażenie swoich opinii, podczas gdy dyskusje prowadzi strona trzecia.

Mediator pojawia się jako dodatkowa osoba wspierająca, a jego zadaniem jest pomóc stronom w dojściu do porozumienia tak, aby stworzyć możliwie bezpieczną płaszczyznę pozwalającą wzajemnie się otworzyć. Warto zaznaczycie, iż nie jest on siłą sprawczą w mediacji, a jedynie pobudzającą oraz stymulującą. Mediator nie krytykuje i nie osądza. Jego zadaniem podczas sesji mediacyjnych jest redukcja lęków, pomaga opanować złość, smutek, żal, postawy obronne itp. Jeśli para zdecyduje się na mediacje zanim ostateczne decyzje zostaną podjęte - może ona uratować małżeństwo, choć jest to wtedy efekt uboczny mediacji.
  Fot. Depositphotos
Mediacja umożliwia stronom wzajemne wysłuchanie się, oraz stymuluje i wspiera ich wzajemne dialog i negocjacje tak, aby umożliwić uczciwe oraz sprawiedliwe rozwiązanie sporu. Uczy porozumiewania bez zbędnego wracania do przeszłości, z ukierunkowaniem na wspólnych osiągnięciach, tak by zaleczyć dawne rany, lub nawet wybaczyć to, co było bolesne i dalej utrzymywać poprawne relacje. Jest to bardzo ważne w sytuacjach, gdy rozwodzący się małżonkowie mają wspólne dzieci. Jest to bardzo ważny aspekt - jako małżeństwo przestaną już funkcjonować, lecz mimo tego nadal są rodzicami i należy wsiąść również pod uwagę, że po rozwodzenie na określonych zasadach trzeba będzie to

Mediacja rodzinna

pogodzić. Udział w mediacjach jest dobrowolny, podobnie jak i osiągnięcie porozumienia. Dlatego mediacja ma sens tylko wtedy, jeśli obie osoby uważają, że przyniesie efekt pozytywny dla wszystkich członków rodziny, dorosłych i dzieci. Nie można zapomnieć, że rodzicami jest się także w stanie separacji i po rozwodzie. Ustalenia respektowane przez oboje rodziców porządkują trudne relacje między nimi samymi oraz są zbawienne dla dzieci w rozwodzie.

Mediacja może być przydatna zarówno w sytuacji przejściowego kryzysu małżeńskiego, w przypadku, kiedy małżonkowie podjęli decyzję o rozstaniu, lub po rozwodzie. Pomaga również ustalić zasady opieki nad dziećmi, wysokość alimentów, podział majątku oraz wszystkie inne kwestie, które są ważne dla rozwodzących się. Ich ustalenie na drodze mediacji może zmniejszyć niszczący wpływ negatywnych emocji, które zwykle towarzyszą rozstaniu.                                                   Fot. Depositphotos

Plusy mediacji:

  • Uniknięcie niepotrzebnej konfrontacji w sądzie
  • W każdym przypadku mediacja jest dobrowolna
  • Strony same decydują czy chcą się jej podjąć
  • Przedstawienie dawno skrywanych wzajemnych żali
  • Rozmowy między małżonkami przeprowadzane są tak by gwarantowały psychiczne bezpieczeństwo i wzajemny szacunek
  • Każda taka rozmowa jest poufna
  • Zawsze istnieje możliwość znalezienia niekonwencjonalnych rozwiązań konfliktu
  • Szansa na zachowanie lub odbudowanie dobrych relacji między stronami
  • W ostateczności służy pokojowemu ustaleniu zasad rozstania i funkcjonowania po rozwodzie
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)