Jak obniżyć podatek - kilka rad

kobieta bank fot. Fotolia
Zobacz, jakie to proste!
Alicja Hass / 20.09.2016 12:45
kobieta bank fot. Fotolia

Masz dużą szansę, że korzystając z preferencyjnego opodatkowania ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (gdy jesteś samotnym rodzicem), zapłacisz niższy podatek, a nawet uzyskasz jego częściowy zwrot.  

Rozliczenie ze współmałżonkiem

Ta preferencyjna forma opodatkowania jest korzystna, gdy jedno z was nie pracowało lub osiągało niskie dochody, a drugie zarobiło na tyle dużo, że dochody zostałyby opodatkowane przy zastosowaniu 32-proc. stawki podatkowej.

Aby wspólnie się rozliczać musicie:

  • pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim,
  • mieć wspólność majątkową przez cały rok,
  • złożyć oświadczenie w deklaracji PIT o wspólnym rozliczeniu do dnia 2 maja 2016 r.,
  • nie korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym, kartą podatkową, ryczałtem (wyjątek – najem prywatny), podatkiem tonażowym.

Uwaga! Można skorzystać z preferencyjnego opodatkowania także wówczas, gdy jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego albo przed złożeniem PIT-u.

Warto wiedzieć. Jeśli jedno z was mieszka w innym kraju Unii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Norwegii), również możecie się wspólnie rozliczyć. Ale tylko wówczas, gdy 75 proc. łącznych przychodów podlega opodatkowaniu w Polsce.

... lub z dzieckiem

Prawo do preferencyjnego rozliczenia przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu, jeżeli jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwodnikiem lub osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Do osób samotnie wychowujących dziecko zalicza się też osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności.

Warto wiedzieć. W przypadku osób rozwiedzionych czy w separacji o uznaniu za samotną decyduje data uprawomocnienia się wyroku.

Uwaga! Musi to być faktycznie samotne wychowywanie dziecka, a nie tylko w sensie prawnym. Z takiego rozliczenia nie skorzysta zatem np. matka dziecka będąca w związku nieformalnym z drugim z rodziców dziecka. Samotne wychowywanie to nie jedyny warunek rozliczania się na preferencyjnych zasadach.

Możesz skorzystać z tej ulgi, jeżeli wychowujesz dziecko (jesteś jego opiekunem prawnym), które:

  • jest małoletnie,
  • nie ukończyło 25 lat, uczy się w szkole lub wyższej uczelni i w 2015 r. nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł (wyjątek renta rodzinna),
  • bez względu na wiek, jeżeli otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Warto wiedzieć. Ten sposób opodatkowania jest możliwy, o ile ani dziecko ani rodzic nie miał w 2015 r. dochodów opodatkowanych 19-proc. podatkiem liniowym, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, podatkiem tonażowym.

Pamiętaj, że musisz złożyć w zeznaniu oświadczenie o wspólnym rozliczeniu do 2 maja 2016 r.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Tagi: podatek, PIT