Czy wiesz jak scharakteryzować testament notarialny?

Jedną z najbardziej sformalizowanych form testamentu jest forma aktu notarialnego. Zobacz jak wygląda tryb sporządzenia tego aktu!
/ 23.10.2017 10:26

Testament jest jednym z wielu aktów notarialnych, różniący się od innych tylko tym, że zawiera jednostronne oświadczenie woli, którego treść stanowi rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Jako akt notarialny musi odpowiadać ustawowym rygorom przewidzianym dla takiego aktu.

Forma testamentu notarialnego daje Tobie jako spadkodawcy wysoki stopień bezpieczeństwa, wyrażający się w zgodności treści testamentu z Twoją rzeczywistą wolą. Udział osoby z wykształceniem prawniczym chroni Cię ponadto przed sporządzeniem testamentu w sposób sprzeczny z ustawą, a także przed nieprecyzyjnym sformułowaniem Twojej ostatniej woli. Pozostawanie oryginału testamentu w kancelarii notarialnej chroni Cię także przed możliwością zniszczenia, ukrycia lub sfałszowania;

Twoje oświadczenie jako spadkodawcy powinno być w zasadzie złożone w kancelarii notarialnej. Przed przyjęciem Twojego oświadczenia notariusz obowiązany jest stwierdzić Twoją tożsamość. Notariusz powinien także, w miarę możności, ustalić, czy masz pełną zdolność do czynności prawnych, czy nie jesteś np. ubezwłasnowolniony.

Przy przyjmowaniu Twojego oświadczenia jako testatora notariusz powinien także zwrócić uwagę, czy masz wolę testowania i czy wolę tę oświadczasz swobodnie i świadomie. Notariusz ma obowiązek przekonania się przy odczytywaniu aktu, że rozumiesz treść oraz znaczenie aktu, a także, że akt zgodny jest z Twoją wolą. Musisz złożyć podpis pod aktem notarialnym.

Redakcja poleca

REKLAMA