kobieta w pracy fot. Fotolia

Spółka komandytowa – skrót, spółka komandytowa z. o. o.

Poznaj wady i zalety spółki komandytowej.
kobieta w pracy fot. Fotolia
Spółka komandytowa jest rodzajem spółki osobowej. Ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki w stosunku do wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

Sprawdź, kim jest ułomna osoba prawna

Spółka komandytowa ma prawo prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Jej celem musi być wykonywanie działalności gospodarczej.
Należy pamiętać, że spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej. Spółka może zatem nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana.

Spółka komandytowa skrót

Skrót do spółki komandytowej to sp. k.

Spółka cywilna, czy jawna. Co lepiej wybrać?

Spółka zoo a spółka komandytowa

Wiele osób decyduje się obecnie na coraz bardziej popularną formą prowadzenia biznesu, jaką jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. sp. k.). W tego typu spółce komplementariuszem (wspólnikiem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – wspólnik tej spółki z o.o. lub też inna osoba fizyczna. Spółka z o.o. spółka k. jest więc pewnego rodzaju połączeniem (hybrydą) dwóch rodzajów spółek, które pozwalają na zmniejszenie podatków oczywiście przy odpowiedniej wysokości obrotów.

Zalety spółki komandytowej

Spółka komandytowa to dla wielu sporo zalet. Do najważniejszych plusów spółki komandytowej możemy zaliczyć:
  • Dużo mniejszą odpowiedzialność niektórych wspólników, co jest sporym udogodnieniem zarówno dla wspólników, jak i właściciela spółki.
  • Prowadząc spółkę komandytową, masz prawo do korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania. W praktyce zarówno komplementariusz, jak i komandytariusz rozlicza się z fiskusem PIT-em. W odniesieniu do podatku VAT podatnikiem jest spółka.

Zobacz więcej na temat pracy i finansów na Polki.pl

Wady spółki komandytowej

Oto najważniejsze wady spółko komandytowej: 
  • Wspólnicy są subsydiarne odpowiedzialni za zobowiązania spółki.
  • Dość drogie koszty, jeśli chodzi o sam koszt aktu notarialnego (koszty według taksy notarialnej), wpisu do rejestru handlowego (koszt 1 000 zł) i jego ogłoszenia ( 500 zł).
  • Wada jest też wymóg prowadzenia pełnej księgowości.
  • Niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych.
  • Wiele typów przedsiębiorstw może mieć spore trudności prowadzenia spółki komandytowej.

Opodatkowanie spółki komandytowej

Wspólnik spółki komandytowej, ale tylko i wyłącznie, jeśli jest osobą fizyczną, może wybrać następujący sposób opodatkowania dochodów ze spółki:
opodatkowanie dochodów według skali podatkowej (18% albo 32%) albo podatek liniowy 19 %.